Endnu flere penge til forbrug i kommunerne

Slettet Bruger,

10/06/2007

For kort tid sid offentliggjorde regeringen og Kommunernes Landsforening at man var nået til enighed om en aftale for det kommende års økonomi i kommunerne.

Aftalen sikrer kommuner 1.6 milliarder ekstra i 2008. Heraf går de 1.3 til ældre, børn, socialområdet samt demografi, mens de sidste 300 millioner er øremærket genoptræning.

Aftalen betyder i øvrigt at kommuner, der overskred budgetterne i 2006, ikke får modregnet i bloktilskuddet for 2007. Den såkaldte "Thors Hammer" skal altså ikke svinges.

Finansministeriet understreger desuden at skattestoppet er fuldt overholdt med den nye aftale. Ligevægten på budgetterne for landets kommuner opnås dog kun gennem et såkaldt "balancetilskud" fra staten på 13 milliarder. Endvidere nedsættes den statslige skattesats, så der bliver et vist frirum for enkeltkommuner til at hæve skatten i 2008.

mol

Kilde: