Raske ældre ligger fortsat på hospitalerne

Slettet Bruger,

24/09/2007

Velfærdsdanmarks problem med ældre medborgere, der ligger færdigbehandlede og fylder op hospitalernes afdelinger, vokser fortsat. Nye tal fra Region Hovedstaden viser, at 1.784 færdigbehandlede patienter tilbragte 21.107 dage på regionens hospitaler, inden deres hjemkommuner havde en plejehjemsplads klar til dem. Det skriver Berlingske Tidende i dag.

"Det er utrolig synd for patienterne. De ligger passive hen i stedet for at være aktive med de daglige gøremål, som er vigtige for at have et godt liv og helbred. Vi må spørge kommunerne, hvorfor de pågældende ikke kommer hjem, og så vi altså sammen gå ind og få løst problemet," siger den konservative regionsrådsmedlem Benedikte Kiær.

Kommunalreformen, der trådte i kraft i år, skulle ellers efter planen have modvirket problemerne. Landets 14 amter blev nedlagt og erstattet af 5 sygehusregioner og 270 kommuner blev til 98. Samtidig fulgte nye krav om samarbejde mellem de politisk-administrative niveauer, men lige lidt har det altså hjulpet.

"Der bør ikke ligge færdigbehandlede patienter på sygehusene. Vi skal kunne tage patienter hjem, når de bliver udskrevet. Det er en ekstremt højt profileret opgave i kommunerne, og der arbejdes intenst på at løse den," siger formanden for Kommunernes Landsforening Erik Fabrin (V).

Opgørelsen viser, at færdigbehandlede patienter gennemsnitligt har lagt beslag på 116 senge på regionens hospitaler i første halvdel af året.

[email protected]

Kilde: