Radikal indvandrerpolitiker: Ghettoer er et produkt af velfærdsstaten

Slettet Bruger,

07/06/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Den radikale indvandrerpolitiker, Nadeem Farooq, vender sig kraftig imod et forslag fra Socialdemokraternes socialordfører, Mette Frederiksen, om, at der maksimalt må være 25 procent indvandrerbørn i børnehaver.

Nadeem Farooq anser forslaget for at være lappeløsninger på et problem, Socialdemokraterne selv har været med til at skabe med opbygningen af velfærdsstaten.

"Forslaget er udtryk for symptombehandling," siger Nadeem Farooq til 180Grader.dk og fortsætter:

"Jeg ville nok sige, at velfærdsstaten ikke er en del af løsningen, men en del af problemet, når det drejer sig om at integrere indvandrere. Hvis ikke vi havde disse ghettoer med massive antal af indvandrere på overførselsindkomst, ville vi heller ikke have disse ghettobørnehaver."

Indvandrere skal i arbejde og købe egen bolig
Men vi har jo altså disse ghettoer. Skal der ikke ske noget drastisk for at ændre billedet?

"Jo, men vi skal stoppe med at hælde flere statslige kroner ud med tvivlsomme resultater til følge. Der er derimod brug for, at indvandrerne kan bryde ud af disse ghettoer og købe egen bolig, og det kan vi gøre ved at sikre dem reelle muligheder for selvforsørgelse. F.eks. ved at øge gevinsten ved at uddanne sig, dygtiggøre sig og komme i arbejde. Derudover skal vi sørge for, at de højtlønnede får incitament til at efterspørge indvandrernes arbejdskraft, så servicesektoren får en renæssance. De fleste indvandrere, jeg kender, har intet imod friværdier," siger Nadeem Farooq og forklarer, hvorledes han ser skattesystemet som hæmskoen for den udvikling:

"Problemet er jo, at skattesystemet gør, at der slet ikke er brug for mange af indvandrerne på arbejdsmarkedet. Deres produktivitet er simpelthen for lav til den gående timeløn. Når folk så samtidig skal tjene 1.000 kr., før de kan betale en, der udbyder service, 100 kr. i hånden, så hænger det ikke sammen. Det jeg efterlyser, er en mere liberal økonomisk politik."

Hvordan skal en mere liberal økonomisk politik føre til bedre integration?
"Historisk set har de samfund, der har ført den mest liberale økonomiske politik, også været de samfund hvor indvandrere har haft den største arbejdsmarkedsdeltagelse. Men det er som om, at man af angst for at skabe et A- og et B-samfund skaber et ABC-samfund, hvor C er dem, der er fuldstændig parkeret på offentlig forsørgelse. Den lidt hykleriske tankegang har nok skabt en hel del af de problemer, vi ser nu," siger Nadeem Farooq.

S: Spred dem
Mette Frederiksen mener derimod at det er forældrene, der har et socialt ansvar for at bryde ghettoiseringen.

"I mange byer er der ved at udvikle sig "sorte" og "hvide" børnehaver, og de ligger ofte meget tæt på hinanden. Indtil vi får ændret vores boligstruktur, så lokalområderne er bedre sammensat, kan vi med fordel sprede vores børn lidt mere," siger Mette Frederiksen (S) til Jyllands-Posten i dag.

Spredningen består i, at der maksimalt må være 25 % indvandrerbørn i hver institution. Og er andelen højere, skal børnene tvangsflyttes.

Nadeem Faroq, der udover at være de Radikales medlem af byrådet i Høje Taastrup kommune også er vokset op i kommunen og kender ghettoproblematikken særdeles godt, mener ikke, forslaget er den rigtige vej at gå.

"Selvom der sikkert er velmenende tanker bag idéen om, at der maksimalt må være 25 % med anden etnisk baggrund i børnehaver, så mener jeg ikke det er den rigtige vej at gå. Det vil netop være med til at fastholde fokus på den etniske baggrund," siger han.

Kilde: