Råderum til skattelettelser titter frem

Slettet Bruger,

06/06/2007

Af Ole Birk Olesen

Hvis ikke politikerne har brugt pengene inden, så er der i 2008 3,4 milliarder kroner til skattelettelser på finansloven. Det er det hidtil oversete budskab fra den økonomiske redegørelse, som Finansministeriet offentliggjorde for en uge siden.

Finansministeriet vurderer, at det overskud på finanserne, som ikke skyldes tidens gode økonomiske konjunkturer, i 2008 vil være på 1,7 procent af BNP. Det er ifølge Finansministeriet 0,2 procentpoint mere, end der kræves for at betale af på gælden i det tempo, som regeringens 2010-plan forudsætter. Og det svarer til 3,4 milliarder kroner.

Men finansminister Thor Pedersen (V) advarer skatteyderne mod at lade champagnepropperne springe allerede nu.

"Det helt afgørende for råderummet er det, som kan aflæses, når vi kommer med vores nye plan efter sommerferien. Det er rigtigt, at den strukturelle saldo peger i den rigtige retning, men der er også udfordringer på udgiftssiden, som ikke er med endnu. F.eks. er der hele vores klimastrategi, og man skal ikke gå og have den opfattelse, at det er gratis. Hele den manøvre, som er overordentlig omfattende skal med ind i størrelsen. Vi skal også se, hvordan det spiller ind med kommuner og regioners budgetoverskridelser sidste år. Så jeg vil sige, at udgangspunktet er godt, men vi må vente og se, indtil vi lægger en plan frem," siger Thor Pedersen til 180Grader.dk.

Skal det forstås sådan, at der er et råderum i 2008, men I bruger bare pengene på jeres klimastrategi og overforbruget i kommuner og regioner i stedet?
"Nej, det skal forstås på den måde, at det, der er tale om i redegørelsen, er, at man har lagt nogle beregningstekniske antagelser ind, og de antagelser skal så enten verificeres eller justeres i den samlede plan, vi kommer med, når vi skal se på den økonomiske udvikling frem til 2015."

Men det ser ud til, at der er et råderum, og der siger du så, at det råderum helt eller delvist skal bruges på klimastrategi og kommunalt overforbrug?
"Jeg siger ikke, hvad det skal bruges på. Jeg er bare nødt til at sige, at der er elementer, man skal tage stilling til, som der ikke er taget stilling til i redegørelsen. Jeg kan ikke sige, hvor den lander."

Men bliver der så nogensinde et råderum til skattelettelser, når det skal bruges på noget andet, hver gang det titter frem?
"Der er ikke sagt overhovedet, hvad et råderum skal bruges til. Du spørger bare, om der er et råderum, og så siger jeg, at det afhænger fuldstændigt af ..."

Hvor mange penge I bruger?
"Ja, det afhænger af den linje, der er lagt, når vi lægger vores 2015-plan frem. Så ser vi, hvad det egentlig er, der opsuger midlerne, og hvad der så er af ikke-disponerede midler," siger Thor Pedersen.

Hos de Konservative glæder tallene fra Finansministeriet til gengæld skatteordfører Jakob Axel Nielsen.

"Det bekræfter, hvad vi hele tiden har sagt - at der er et råderum. Vores synspunkter er velkendte, og jeg forventer, at Anders Fogh Rasmussen og Bendt Bendtsen finder en løsning på den sag," siger Jakob Axel Nielsen.


Kilde: