Psykisk syge får fejlagtigt førtidspension

Landets kommuner er tilsyneladende lidt for hurtige til at tilkende førtidspension til psykisk syge

Slettet Bruger,

19/01/2008

Landets kommuner er tilsyneladende lidt for hurtige til at tilkende førtidspension til psykisk syge. Det viser en gennemgang af sagsakterne bag 50 psykisk syges førtidspension, skriver Jyllands-Posten.

"Vores undersøgelse viser, at der i 15 af sagerne ikke var tilstrækkeligt grundlag for førtidspension. Sagerne var ikke fyldestgørende belyst, og hvis vi skal sige noget generelt, så har kommunerne ikke trukket nok på den psykiatriske ekspertise og ikke i nødvendigt omfang indset, at det i disse sager kan være nødvendigt med meget lange behandlingsforløb," siger ankechef Karin Rasch fra Ankestyrelsen til Jyllands-Posten.

Styrelsen har efter gennemgangen af sagerne indskærpet over for kommunerne, at de skal blive meget bedre til at inddrage ekspertisen i sagsbehandlingen og dermed muligvis undgå pensionsparkeringer.

"Der er tale om meget komplekse sager, så det er vanskeligt at afgøre fremtidsmulighederne for disse mennesker. Men vores gennemgang viser, at der - med den rette viden og tålmodighed - er mulighed for at undgå førtidspensionering i en række tilfælde," siger Karin Rasch.

Kommuner: Ingen løsning i sigte
Tove Larsen (S) er formand for socialudvalget i Kommunernes Landsforening. Hun erkender, at kommunerne måske ofte tildeler pensionen for at undgå ventetid i sagsbehandlingen i stedet for at vente på specialistudsagn. Hun forudser samtidig, at det vil vare ved.

"Der er stor mangel på speciallæger, og det vil der være i en årrække fremover. Og nogle af disse sager er så komplicerede og vanskelige, at det er svært at komme nogen vegne. Kommunen har måske prøvet at placere den syge i et arbejde, men ingen vil have den pågældende, og der er masser af problemer - sociale og vedrørende misbrug - som ikke er løst. Så vælger man førtidspensionen," siger Tove Larsen til Jyllands-Posten.

[email protected]

Kilde: