Private investorer i dansk infrastruktur

Når infrastrukturkommissionen på torsdag fremlægger sine endelige anbefalinger af det offentliges trafikinvesteringer frem til år 2030, så vil det ...

Slettet Bruger,

05/01/2008

Når infrastrukturkommissionen på torsdag fremlægger sine endelige anbefalinger af det offentliges trafikinvesteringer frem til år 2030, så vil det blandt andet inkludere en øget inddragelse af private investorer og partnere. Det skriver Berlingske Tidende.

"Der er potentiale for at indhente yderligere effektivitetsgevinster og "value for money" ved i endnu højere grad end i dag at inddrage private erfaringer i den offentlige opgavevaretagelse," skriver kommissionen ifølge Berlingske Tidende i sin rapport.

Rapporten peger på erfaringer fra andre lande, der indikerer, at de offentlige private partnerskaber (OPP) er bedre til at overholde budgetter og tidsfrister set i forhold til rent offentlige byggerier.

"Desuden giver offentlige private partnerskaber bedre mulighed for at samtænke hele anlæggets levetid, fordi man indtænker anlæg, drift og vedligehold på en langt mere effektiv måde," udtaler Infrastrukturkommissionens formand Birgit Aagaard-Svendsen.

Glæde i erhvervslivet
Flere erhvervsorganisationer har deltaget i infrastrukturkommissionens arbejde, og de hilser konklusionerne velkommen.

"OPP er helt oplagt, fordi der er så stort efterslæb i vedligehold og investeringer i infrastrukturen, og fordi vi har udsigt til noget nær en fordobling af trafikmængden frem mod 2030. Det kan sikre os andre finansieringsformer end via finansloven, og det kan betyde, at vi får gennemført nogle af de store projekter hurtigere," siger Erik Østergaard, administrerende direktør i Dansk Tranport og Logistik.

Han får opbakning af Ole Krog fra Handel, Transport og Service, der påpeger, at det slet ikke kan lade sig gøre for staten at løse infrastrukturudfordringerne uden at inddrage det private erhvervsliv.

"Vi er i den situation, at regeringens økonomiske råderum stort set er afsat til andre formål helt frem til 2015. Og der er ingen tvivl om, at der er behov for et markant løft til nyinvesteringer i infrastruktur. Derfor er OPP-modeller oplagt, især hvis vi vil have projekterne lavet i den takt, der er behov for," siger Ole Krog.

ATP klar til at købe Øresundsbroen
Også ATP, hvis pensionsformue udgør små 400 milliarder kroner, støtter tanken. Og de lader det ikke blive ved ordene, men melder sig allerede nu klar med en check på 12 milliarder kroner, der meget vel kan gå til at købe sig ind i den eksisterende infrastruktur, for eksempel Øresundsforbindelsen.

"Vi tror på, at det kan blive en fornuftig forretning for ATP at overtage eksisterende anlæg. Vi vurderer, at vi kan optimere den løbende vedligeholdelse, så staten efter f.eks. 30 år kan tilbagekøbe en bro i perfekt stand," siger ATP's direktør Lars Rohde til Berlingske Tidende.

Rohde gør desuden opmærksom på, at de projekter, ATP vi deltage i, også vil indeholde en lånefinansiering. Den samlede investeringsramme bliver dermed på omkring 60 mia. kr

[email protected]

Kilde: