Postbude nægtede at omdele debatfolder

Slettet Bruger,

01/06/2007

En folder, som advarer imod islam, blev i går postomdelt i Allerød, men det skete ikke med postmedarbejdernes gode vilje. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De nægtede til at begynde med at dele folderen ud, men indvilgede til slut alligevel i det. Det skete udelukkende af frygt for at blive fyret.

"Det er tydeligt blevet tilkendegivet over for mig, at folk syntes, det var direkte ubehageligt at skulle dele den folder ud. Det strider meget imod deres moralske opfattelse. Det er der, problemstillingen ligger," siger Peter Svendsen, som er tillidsmand for 60 postarbejdere i Allerød.

Folderen, der er blevet genstand for den massive uvilje, har Foreningen Dansk Kultur til værn om Grundloven af 1953 som afsender.

Foreningen kalder sig på sin hjemmeside en forening til fremme af dansk kultur, demokrati og sprog. I folderen står der blandt andet, at "nidkære muslimske indvandrere strømmer til Danmark og modtages hjerteligt af regeringen".

Folderen er omfattet af Post Danmarks omdelingspligt, fordi der ikke står noget lovstridigt i den.

"Så det er arbejdsvægring, hvis den ikke bliver delt ud. Det kan resultere i fyring. Men hvis der blev en sag ud af det, fordi nogle nægtede at dele den ud, ville jeg køre den helt til tops, for jeg synes, det er på kanten det her," siger Kurt Hansen, som er formand for 3F Nordsjælland Syd.

Kilde: Frederiksborg Amts Avis

Kilde: