Post Danmark fordobler toldgebyret

Inden du må få dine varer ind i EU, skal du først betale told

Slettet Bruger,

23/01/2008

Inden du må få dine varer ind i EU, skal du først betale told. Men du skal også betale Told Danmark et gebyr for det arbejde det er at håndtere tolden. Det gebyr har tidligere været på 75 kr., men nu har Post Danmark i al tavshed fordoblet det til 150 kr. Det beretter dr.dk.

Hver­ken For­bru­ger­rå­det, For­bru­ger­sty­rel­sen el­ler for­bru­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen For­bru­ger Europa, som alle gi­ver gode råd til dan­ske­re omkring net­han­del,
har hørt om prisstigningerne hos det statsejede monopol-firma.

" Det er svært at finde frem til disse gebyrer og deres størrelse. Selvfølgelig skal det være tydeligt oplyst," siger Peter Fogh, leder af Forbruger Europa, til Radioavisen.

"Kig på hjemmesiden"
Post Danmark afviser kritikken: Forbrugerne kunne bare have kigget på deres hjemmeside, før de bestilte varer fra udlandet.

"Vi har jo i meget god tid annonceret den nye pris på vores hjemmeside," siger Post Danmarks internationale direktør Finn Yde Andersen til Radioavisen.

[email protected]

Kilde: