Politiet om lastbilblokade: Vi gør nok

Slettet Bruger,

05/11/2007

Af Ole Birk Olesen

Flemming Steen Munch, er det rigtigt, at I ikke vil gøre noget ved, at der er lastbilchauffører, som spærrer Øresundsbroen?
"Det er ikke rigtigt, at vi ikke har tænkt os at gøre noget ved det, men det er rigtigt, at vi ikke har tænkt os at gøre noget ved det lige her og nu."

Hvad vil I da gøre ved det på et tidspunkt?
"Der er jo en tradition i Danmark for, at den slags konflikter udviser vi en form for langmodighed overfor i håb om, at parterne selv finde ud af tingene."

Skal de chauffører, der spærrer Øresundsbroen, ikke straffes?
"Det kan komme på tale, og vi har også været ude at registrere dem, der holder derude, men problemet er at bevise, hvem der spærrer. Er det den første lastbil, der spærrer for dem alle, eller er der flere med. Vi kan selvfølgelig klart sige, at den første lastbil og måske nogen stykker flere, der holder i hullet, er med i blokaden, men alle de andre der ikke kan komme frem, fordi der holder to eller tre lastbiler, hvad gør vi ved dem? Den slags konflikter ser vi desværre engang i mellem i et samfund som vores, og vi håber typisk på, at de opløser sig selv, men det er klart, at alt har en grænse."

Kan I ikke tage noget maskineri med derud til at fjerne de første lastbiler, så I kan se, om de næste også holder stille af egen vilje?
"Det kunne man godt, og så kunne vi holde derude i tre-fire dage og slæbe lastbiler væk. Vi håber på, at det løser sig selv, og at alle kan se, at det ikke er særligt fornuftigt, hvad der foregår for øjeblikket."

Så det er fuldstændigt omkostningsfrit for de her chaufførerer at blokere Øresundsbroen?
"Nej, de skal da regne med, at de får en hilsen fra os - altså dem der, om man så må sige, er anstiftere til den afspærring, der finder sted derude. Det kan bare være besværligt at bevise, om lastbil nummer otte, ti og derefter holder der frivilligt, eller om de gør det, fordi de ikke kan komme forbi de andre. Vi må se, hvad vi bagefter kan føre bevis for."

Vil ikke hive lastbiler væk
Det problem kunne I vel løse ved at hive de første væk?
"Det er ikke noget, vi har overvejet for øjeblikket."

Hvorfor ikke?
"Fordi vi synes, det ville være mere eller mindre halsløs gerning. Så stort et kranvognsberedskab har vi altså heller ikke i Danmark. Hvis chaufførerne vælger at gå fra lastbilerne med førerhuset låst og bremserne slået til, så bliver det en både tidsmæssig og økonomisk stor omkostning at opløse blokeringen. Det griber vi kun til, hvis det her fortsætter ret meget længere."

Det har også store omkostninger for andre i Danmark, at det ikke er muligt at kommer over Øresundsbroen med lastbiler for tiden.
"Det er rigtigt, men de fleste lastbiler, der holder derude har selv valgt at stoppe der."

Der er vel mange andre, som gerne vil over broen, men ikke kører derud, forde de ved, at der er blokade?
"Ja, og det stærkt beklageligt."

Så det har vel også mange omkostninger, at man kan blokere en bo uden at risikere en straf?
"Sådan er det jo i et samfund, at der er nogen virkemidler, som kan bruges med de omkostninger, det har for andre."

Men det er jo ikke et virkemiddel, som kan bruges ifølge loven.
"Det er rigtigt. Derfor tager vi også ud og registrerer dem, der holder derude, og så må vi se, hvor mange sager, der holder efterfølgende, og hvad de bliver straffet for."

Så du synes, at I gør nok?
"Vi gør det, vi kan gøre i den nuværende situation," siger Flemming Steen Munch.

[email protected]

Kilde: