Politiaflytninger steget med 150 procent siden 1999

Mens antallet af politiets aflytninger i 1999 lå på 831, var det i 2006 steget til 2

Slettet Bruger,

28/04/2009

Mens antallet af politiets aflytninger i 1999 lå på 831, var det i 2006 steget til 2.034, skriver information.dk. 2006 er på grund af en ændret opgørelsesmetode det sidste hele år, der foreligger tal for. Tallene er fremlagt af justitsminister Brian Mikkelsen i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslag L 124, der skal give politiet mulighed for at knytte en retskendelse om aflytning til én enkelt person i stedet for til én enkelt telefon. En mulighed PET har fået i forbindelse med terrorpakke II i 2006, men som altså nu udvides til også at gælde for politiet.

Lovforslaget er blevet mødt med kritik af blandt Retssikkerhedsfonden og CEPOS. Det griber ind i liberale frihedsrettigheder og er en "retssikkerhedsmæssigt betænkelig udvidelse af ekstraordinære antiterrorbeføjelser," lyder. Men justitministeren afviser, at forslaget vil give adgang til flere aflytninger end efter gældende ret.

"Lovforslaget indebærer alene en praktisk forenkling af fremgangsmåden for politiets indhentelse af retskendelse om telefonaflytning mv., uden at de materielle betingelser for at foretage en telefonaflytning ændres," skriver Brian Mikkelsen ifølge information.dk i sit svar til Folketinget.

[email protected]

Kilde: