Per Stig: Konservatisme er en kombination af liberalisme og socialisme

Den konservative klimaminister, Connie Hedegaard, gav sidste år liberalismen skylden for tidens finanskrise

Slettet Bruger,

15/02/2009

Den konservative klimaminister, Connie Hedegaard, gav sidste år liberalismen skylden for tidens finanskrise. Nu følger udenrigsminister Per Stig Møller trop i en kronik i Berlingske Tidende.

"Ved Sovjetunionens sammenbrud 1991 afgik kommunismen og den ortodokse socialisme ved døden. Med finanskrisen 2008-09 afgik ikke kapitalismen, men den ortodokse liberalisme ved døden," skriver han i kronikken i Berlingske Tidende.

Han sammenligner kapitalismen med et lokomotiv, der trækker samfundsøkonomien. Mens liberalismen blot lader lokoføreren køre så hurtigt og uansvarligt som denne ønsker og socialismen helt bremser toget, vil konservatismen i stedet fordre regulering for at undgå at lokomotivet ikke ryger af sporet, men kan køre i en tilpas fart så alle er med.

"Derfor er der brug for den kombination af liberalisme og socialisme, som er konservatisme. Frihed under ansvar og kapitalisme under regler. Bruger man finanskrisen og den økonomiske krise til at indføre en snæver socialistisk regulering, vil man nok forhindre, at toget kører af sporet, men derefter vil man aldrig rigtig få det i gang igen. Det viser socialismens historie," skriver Per Stig Møller og fortsætter:

"Lader man stå til i tillid til, at kriser altid klarer sig selv, fordi de nu engang er cyklisk tilbagevendende begivenheder, afkobler lokoføreren togstammen for selv at komme tilbage på sporet og lade fanden tage resten. Og så bryder velfærden sammen," skriver han, hvorefter han bruger denne metafor til at forsvare økonomiske interventioner i økonomien som store bankpakker og massive offentlige investeringer.

Da Connie Hedegaard kom med lignende udtalelser forsvarede Konservativ Ungdoms landsformand, Rune Kristensen, liberalismen på følgende måde:

"Jeg mener ikke, at man kan pege på en entydig grund til den amerikanske finanskrise, men at give liberalisme skylden ville være det samme som at give demokratiet skylden for terroren i verden."

Han opfordrede samtidig Connie Hedegaard til at koncentrere sig om konservatismens virkelige fjender:

"Vi skal fokusere den ideologiske kamp mod de venstreorienterede ideologier. Kommunisme, leninisme, stalinisme, socialisme, maoisme m.v. har kostet mere end 100 millioner menneskeliv - i denne sammenhæng er liberalismens faremomenter uskadelige."

Klik her for at læse hele Per Stig Møllers kronik på berlingske.dk

[email protected]

Kilde: