Patriarkatet på retur i indvandrerhjem

Slettet Bruger,

04/12/2007

Manderollen hos etniske minoriteter i Danmark er udfordret og ligestilling mellem kønnene vinder frem. Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af en ny undersøgelse, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der er placeret under Socialforskningsinstituttet, har lavet blandt første- og andengenerationsindvandrere fra patriarkalske kulturer i Mellemøsten, Asien og Afrika.

"Blandt de danske mænd med etnisk minoritetsbaggrund ser vi, at der er en tendens til, at de på forskellige måder er nødt til at omdefinere deres identitet som mand og opfattelsen af kønsroller. Vi ser et gennemgående tema, som er deres evne til at kunne forandre deres opfattelse og praksis i forhold til kønsroller, siger forsker på SFI Tina Gudrun Jensen til Kristeligt Dagblad.

Støvsuger, opvaskebørster og en kone, der må deltage på arbejdsmarkedet, er nogle af de ting, som de interviewede mænd, har skulle forholde sig til. Og det har ikke alle haft lige let ved, forklarer Tina Gudrun Jensen. Det har ført til lavere status og maskulinitetsfølelse hos mændene.

Mere ligestilling på vej
Men sådan må det være, mener mandeforsker Kenneth Reinicke fra RUC, for udviklingen går kun mod mere ligestilling. Og selv om mange mænd føler sig pressede, så vil ligestilling vinde yderligere frem, også blandt de etniske minoriteter.

"Her vil vi se en klar udvikling hen imod et mere ligestillet og demokratiseret familiemønster, hvor det ikke er kønnet, der bestemmer privilegier og særrettigheder, men hvor man som lige individer i familien deltager i samfundet. Så det vil med tiden komme til at føles mindre truende for mandens selvopfattelse," siger Kenneth Reinicke til Kristeligt Dagblad.

At få mænd til at ændre opfattelse af kønsroller betegnes som en "vigtig nøgle til integration" af ligestillingsminister Karen Jespersen, der glæder sig over øget ligestilling, og ser frem til endnu mere.

[email protected]

Kilde: