Patientklagenævnet sjældent på patientens side

Slettet Bruger,

29/04/2007

Hvis du er kommet mere syg og invalideret ud fra et hospitalsophold, end inden du blev indlagt, er dine chancer for erstatning ikke store. Patientklagenævnet er nemlig sjældent på patientens side. I 63,8 % af sagerne for år 2006 fik patienterne afslag på deres klage. Lone Scocozza, professor i Folkesundhed og medlem af Patienklagenævnet gennem ti år kalder systemet mere og mere magtfuldkomment. Tallet er nemlig udtryk for en konstant stigning i afslag, og det højeste siden 1996. Og selv sager, som er endt med afslag på klagen, er ifølge Lone Scocozza klokkeklare eksempler på lægefejl.

"Jeg synes, der er nogle skræmmende sager, hvor folk er blevet behandlet dårligt og er blevet invalideret i sundhedsvæsenet," udtaler hun til dr.dk

Patientklagenævnet blev oprettet i 1992, fordi man manglede en uvildig instans til at varetage erstatningskonflikter mellem hospitalsvæsen og patienter. Men kun hospitalsvæsenet har indflydelse på sammensætningen af bestyrelsen.

Udover det ene medlem, som udpeges af sundhedsministeren, udpeges resten af bestyrelsen af regionsrådene i forening og Kommunernes Landsforening, i forhold til regionernes og kommunernes andel af det forventede antal årlige skadesanmeldelser. Så jo flere klager en sygehusregion får, desto større indflydelse har regionen på behandlingen af klagerne.

Kilde: