Påstand om menneskeskabt ørken står for fald

Hvor mange gange har du hørt, at ørkenen spreder sig i Afrika, fordi mennesket udpiner naturen? Glem det

Slettet Bruger,

02/10/2008

Hvor mange gange har du hørt, at ørkenen spreder sig i Afrika, fordi mennesket udpiner naturen? Glem det. Det er formentlig ikke sandt, fortæller lektor Kjeld Rasmussen fra Institut for Geografi og Geologi på Københavns Universitet i dagens Kristeligt Dagblad.

Spørgsmålet er for det første, om ørkenen overhovedet spreder sig i Afrika:

"Én indikator er fotosynteseaktiviteten: Hvis den stiger, udvikler vegetationen sig i positiv retning. Satellitbillede-baserede analyser viser, at der faktisk er sket en stigning i fotosyntesen mange steder i Afrika siden 1982, herunder i Sahel-området lige syd for Sahara. Altså foregår der ikke generelt ørkenspredning i dette område set over de seneste 25 år. Andre steder i Afrika og i Centralasien tegner der sig imidlertid et andet billede," siger han.

Og de steder, hvor ørkenen faktisk spreder sig, skyldes det formentlig ikke overgræsning og træfældning, sådan som den etablerede sandhed ellers har hævdet i mange år.

"Vores analyser antyder, at på kontinental skala er klima og nedbør den væsentligste årsag til variationer i fotosyntesen. Tørken i Sahel-området i 1970'erne og 1980'erne gav anledning til et fald i vegetationsdækket og dermed fotosyntesen, og den stigning, vi har observeret over de seneste 25 år, viser, at vegetationsdækket er i færd med at komme sig efter tørken. Overudnyttelse, herunder overgræsning, er mindre væsentlig på den store skala, men der kan helt sikkert findes mange lokale eksempler på det modsatte. Årsagerne til tørken i Sahel er ikke afklarede, men det er langt fra givet, at den har noget med den globale opvarmning at gøre," siger Kjeld Rasmussen til Kristeligt Dagblad.

[email protected]

Kilde: