Over 300.000 ledige i Danmark

Slettet Bruger,

09/07/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Der findes som bekendt tre former for løgn: løgn, forbandet løgn og statistik. Og selv om ledighedstallene ikke er direkte løgn, er det stadig et spørgsmål om statistiske definitioner.

Der var stor jubel, da Danmarks Statistik offentliggjorde de seneste ledighedstal, der viste af ledighedstallet for første gang i lange tider, var under 100.000 personer. Men det er ifølge Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI), der sorterer under Beskæftigelsesministeriets resortområde, ikke det reelle billede. Der findes 210.000 personer, der alle har beskæftigelsespotentiale, men som af den ene eller den anden grund ikke tæller med i ledighedsstatistikken: sygemeldte, revalidender, personer på ledighedsydelse og kontanthjælpsmodtagere.

Nu og her indgår de imidlertid slet ikke i ledighedstallet, og tallet giver derfor et forvrænget billede af mulighederne på arbejdsmarkedet. Det mener konsulent Carsten Kjærgaard fra CABI, som har sammenlignet tallene:

"I stedet for kun at fokusere på ledighedstallet og konkludere, at der må importeres arbejdskraft fra udlandet, kan virksomhederne vende blikket mod nogle af de store grupper, som er usynlige i det officielle ledighedstal. Her er der også meget at hente," vurderer Carsten Kjærgaard.

Op med ledigheden!
Ifølge Carsten Kjærgaard bør disse personer flyttes, så de omfattes af ledighedsstatistikken. Det vil i første omgang betyde at ledighedstallet stiger, men det er en god ting forklarer han:

"Hvis grupperne flyttes i retning af arbejdsmarkedet, vil det give højere ledighed i en periode. Og det vil være et sundhedstegn. Ellers vil de nemlig forblive i et vakuum, hvor de vurderes at være for gode til fleksjob eller førtidspension, men på den anden side er dømt uden for arbejdsstyrken, fordi de er kategoriseret som ikke-arbejdsmarkedsparate."

Statistik på personer uden for arbejdsmarkedet:
  • 1.579.173 helårspersoner modtog i 2005 indkomstserstattende ydelser, knap halvdelen var folkepensionister. Førtidspensionister i alderen 18-66 år udgjorde 240.000, 167.610 var på efterløn, og 131.835 modtog arbejdsløshedsdagpenge - siden er det tal faldet til kun 84.800.
  • I 4. kvartal 2006 modtog 84.442 sygedagpenge, et tal, der er steget foruroligende med hele 12 % i forhold til 2005. 23.868 var på revalidering. 12.324 på ledighedsydelse, som venter på fleksjob. 112.000 var kontanthjælpsmodtagere. I alt ca. 230.000.

[email protected]

Kilde: