Operationer skal sendes i udbud

Slettet Bruger,

17/09/2007

En fast procentdel af operationer i det offentlige sundhedsvæsens undersøgelser og operationer skal for fremtiden sendes i udbud, så privathospitaler får mulighed for at byde ind. Det mener et flertal i "Udvalg om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet", som netop har offentliggjort en rapport om forholdet mellem private og offentlige sygehuse.

Et enkelt medlem af udvalget, Danske Regioner, vender sig dog skarpt imod tanken, som man betegner som et ideologisk korstog fra Lars Løkke Rasmussen.

"Det kan få store konsekvenser for det offentlige sygehusvæsen. Jo mere man piller planlagte behandlinger af det offentlige sygehusvæsen, jo dyrere bliver det akutte beredskab. Man er ved at køre et fuldstændig anderledes system ind," siger regionernes formand Bent Hansen til Ugebrevet Mandag Morgen.

Lars Løkke Rasmussen annoncerer på sit ministeriums hjemmeside, at han "snarest muligt vil følge op på udvalgets anbefalinger".

[email protected]

Kilde: