Opdragelseskampagner virker stik imod hensigten

Slettet Bruger,

15/05/2007

Opdragelseskampagner, der skulle få unge til at holde sig i skindet, bliver ofte taget af de unge som en opfordring til at prøve de forbudte ting af. Sådan lyder budskabet fra kriminologerne Lars Holmberg og Flemming Balvig til Nordjyske Stiftstidende. De to kriminologer har set på effekten af udenlandske opdragelseskampagner og fundet ud af, at de ofte virker stik imod hensigten.

"Der er nogle udenlandske undersøgelser, der tyder på, at man kan få det stik modsatte resultat, end det man gerne ville have. Altså at man kommer til at fremme den adfærd, man faktisk vil forebygge," siger Lars Holmberg.

Overskrifter såsom "20 % af de unge ryger hash" vil sikkert skræmme de fleste forældre. Men børnene opfatter det som om, at det er normalt at ryge hash, og man er udenfor, hvis man ikke er med på vognen.

Lars Holmberg vil ikke afvise, at de danske kampagner kan have samme effekt som de udenlandske eksempler, de kiggede på. En evalueringsundersøgelse fra USA viste, at der var større stigning i antallet af hashrygere i den gruppe, som havde været i kontakt med en anti-hash kampagne, end dem der ikke havde været. Også en svensk anti-druk kampagne for unge medførte forøget alkoholforbrug blandt unge.

Sundhedsstyrelsen og Rådet for Større Færdselssikkerhed forsvarer sig med, at de altid evaluerer deres kampagner.

Kilde: