Ole Vagn: Det er liberalistisk demokratur, når Danmark går i krig mod Irak

Slettet Bruger,

30/07/2007

Af Ole Birk Olesen

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Ole Vagn Christensen har igen skrevet et læserbrev om den afdøde sovjet-diktator Vladimir Lenins bedrifter. Denne gang får vi at vide, at Lenins revolution ledte til et "liberalistisk demokratur", hvilket kalder på en uddybning.

Ole Vagn Christensen, du skriver i Jyllands-Posten om et "liberalistisk demokratur". Hvad er det for noget?
"Det er, hvor man sådan set går ind og bruger sin magt til overfor mindretallet at gennemføre, hvad man vil, og dermed undertrykker mindretallet. Det er liberalistisk diktatur for mig," siger Ole Vagn Christensen til 180Grader.dk.

Men når man taler om et liberalt demokrati, så er det netop kendetegnet ved, at der er begrænsninger på, hvad flertallet kan gøre mod mindretallet, og at disse begrænsninger er nedskrevet i en grundlov. F.eks. at ytringsfriheden og ejendomsretten skal respekteres.
"Og det er jo en definition af, hvor grænsen så går, og det er jo der, hvor det liberale samfund har sit ansvar, nemlig i vurderingen af hvor grænsen går."

Når man traditionelt har talt om demokratur, så har det været i forbindelse med socialisme, fordi socialistiske demokratier netop ikke indeholder grænser for flertallets magt. Men der har du altså en anden definition?
"Den liberale forfatning kan også blive misbrugt."

Til hvad?
"Til at gennemføre magthavernes ærinde."

Liberalistisk demokratur er, når man går i krig
Hvad kunne det være?
"Ja, vi oplevede jo herhjemme, at kongen tog magten ved at gennemlæse Grundloven af 1849. Han tog magten tilbage i 1866 og sagde, at det liberale demokrati, som havde ført Danmark ud i en krig, det var ikke funktionsdygtigt."

Var det et liberalistisk demokratur, da kongen tog magten?
"Det som kongen gjorde var, at han gennemlæste Grundloven, og så sagde han, 'det her kan ikke gå, vi har ført Danmark i krig'. Vi havde et system, hvor ikke alle havde stemmeret, og hvor en masse blev kanonføde, og så gik kongen ind og sagde, 'jeg påtager mig ansvaret for dem i forhold til det borgerskab, som har taget demokratiet i deres hånd'."

Hmm ... Men er du bekendt med, at noget af det, som netop karakteriserer et liberalt demokrati, det er, at der er begrænsninger på flertallets magt?
"Jeg snakker ikke om liberalt, men om liberalistisk. Et liberalistisk demokratur er et system, som går ind og tager magten."

Og hvor har man set det henne?
"Det har man set mange steder."

Hvor henne?
"Vi så det f.eks, i forbindelse med Irak-krigen i Danmark."

Var det et udtryk for liberalistisk demokratur?
"Ja, det mener jeg helt klart, når man på så væsentligt et område ser bort fra, hvad halvdelen af befolkningen siger," siger Ole Vagn Christensen.

[email protected]

Kilde: