Offentligt smøl i sag om overgreb mod udviklingshæmmede

Der var ikke meget hjælp at hente hos kommunens embedsmænd, da ældre udviklingshæmmede på et af kommunens bosteder blev udsat for massiv brug af ul...

Slettet Bruger,

28/02/2008

Der var ikke meget hjælp at hente hos kommunens embedsmænd, da ældre udviklingshæmmede på et af kommunens bosteder blev udsat for massiv brug af ulovlig magt. Det konkluderer en undersøgelse, som Kommunernes Landsforening (KL) netop har offentliggjort, beretter Berlingske Tidende.

De ældre udviklingshæmmede er uden sprog, og kunne derfor ikke protestere, når de blev slæbt gennem gangene, låst inde og holdt fast, så de fik blå mærker. Gennem årene skrev personalet indberetninger til kommunen om den ulovlige magt, men forstanderen undlod i strid med loven at sende dem til kommunen.

Og da pædagog Christina Petersen til at gå direkte til forvaltningen for at fortælle om overgrebene, blev hendes klage syltet af embedsmændene. Først da Berlingske Tidende i december 2007 afdækkede forholdene på bostedet, skred kommunen ind og fristillede forstanderen.

Personalesager
Der rejses nu personalesager mod medarbejdere i Socialforvaltningen, men socialdirektør Anette Laigaard ønsker ikke at oplyse, hvor mange medarbejdere, der er tale om, eller hvilke sanktioner, der lægges op til.

Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) siger, at han "tager KL-rapporten til efterretning".

"Rapporten slår fast, at der skulle have været grebet ind på Tokanten. Desuden kan man se, at samarbejdet internt i forvaltningen ikke har været godt nok. Opgaven er nu at få rettet op på problemerne, så vi bl.a. får en tættere og bedre kontakt mellem botilbud og forvaltning," siger han til Berlingske Tidende.

[email protected]

Kilde: