Offentligt lønefterslæb er en myte

Slettet Bruger,

26/11/2007

Den kommende tids slagsmål om de offentligt ansattes lønninger, er måske en kamp, man burde holde sig fra. I hvert fald viser det sig, at de lavest lønnede offentlige medarbejdere som pædagogmedhjælpere og hjemmehjælpere ligger på næsten præcis samme niveau som fabriksarbejdere og rengøringsassistenter, der ligger nederst på listen over privatansattes lønninger. Begge grupper ligger på mellem 160 og 165 kroner i timen før genetillæg. Det skriver Børsen på baggrund af en analyse, som Dansk Arbejdersgiverforening har foretaget for dem ud fra tal fra Danmarks Statistik.

"Det er helt afgørende, at der kommer noget sandhed ind i de påstande, der flyver rundt i luften om lønnen i den offentlige sektor. Det viser sig at være helt forkerte og fordrejede oplysninger, og hvis politikerne falder for dem, vil det være meget ødelæggende for dansk økonomi," siger Jørn Neergaard Larsen, administrerende direktør i DA til Børsen.

Kigger man på de social- og sundhedsansatte, som er blevet så stor en del af den offentlige debat, gør samme billede sig gældende. De tjener 186 kroner i timen og deres arbejde er sammenligneligt med for eksempel overvågnings- og redningsarbejde, siger DA. Og de grupper tjener nøjagtigt det samme, viser analysen. Alligevel afviser Dennis Kristensen fra fagforbundet FOA, at hans medlemmer, der særligt beskæftiger sig med børnepasning- og pleje, ikke skulle være for dårligt betalt.

"Vi har også set på tal fra Danmarks Statistik, der viser en markant lønforskel mellem at arbejde med mennesker og at arbejde med døde ting, når man tager højde for uddannelsens længde. Og en social­ og sundhedsassistent har altså to år og 10 måneders uddannelse," siger Dennis Kristensen.

DA vil have ny lønstruktur
I stedet for de milliardbeløb, som fagforeningerne og en række politiske partier vil have kastet oven i de offentligt ansatte lønningsposer, så er der behov for en lønreform, mener DA. Det helt store problem i den offentlige sektor er nemlig, at lønnen ikke afspejler den enkeltes kompetence.

"Mange tjener for lidt, og mange for meget, og så er der ganske få, der tjener det helt rigtige. Det kunne man tage at gøre noget ved i stedet, så man fik en dynamik ind på arbejdspladsen, som man kender det fra den private sektor," siger Jørn Neergaard Larsen til Børsen. Han understreger desuden, at det offentliges anciennitetsbaserede lønstigninger kun er med til at øge problemet.

[email protected]Kilde: