Udgifter til sygemeldinger når nye højder

Vi melder os syge som aldrig før

Slettet Bruger,

31/05/2008

Vi melder os syge som aldrig før. I 2007 overskred kommunerne deres budgetter til langtidssyge med 859 mio. kr. Det svarer til en overskridelse på 57 pct, skriver Berlingske Tidende.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at fraværet er stigende, og det får beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) op af stolen.

"Vi oplever en bekymrende stigning i det langvarige sygefravær. Udover, at det er et problem for de pågældende, at de er syge, er det en forløber for, at de glider ud af arbejdsmarkedet. Derfor er det noget, vi skal tage dybt alvorligt," siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske Tidende.

Handlingsplan på vej
Han bebuder, at regeringen om få uger vil fremsætte en handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet. Der vil være særligt fokus på at nedbringe det langvarige sygefravær, men ellers vil beskæftigelsesministeren ikke løfte sløret for, hvad planen vil indeholde.

Hos Kommunernes Landsforening erkender formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Erik Nielsen (S), at udgifterne til langtidssyge er løbet løbsk. Løsningen er flere penge, mener han.

"Vi har specielt det problem med servicevækstrammen, at vi ikke kan sætte ekstra ressourcer ind. Eller det kan vi godt, men det kræver, at vi skærer andre steder. Det er ikke fordi, at vi ikke er vant til at tage et ansvar for at få prioriteret. Men det er svært, når vi skal finde beløbene på lige nøjagtigt serviceområdet, hvor det i forvejen kan være svært at finde ekstra beløb til flere medarbejdere. Mit håb er en lovændring, så det her område fjernes fra servicevækstrammen," siger Erik Nielsen.

"Man må prioritere"
At det skal koste ekstra at sænke omkostningerne, afvises dog af beskæftigelsesministeren.

"Sådan er det at være kommunalpolitiker, så må man jo prioritere. Der er en meget stor gevinst for kommunerne, virksomhederne, de syge og samfundsøkonomien generelt, hvis man tager fat på det her område. Så jeg mener ikke, at incitamenterne kan være større," siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske Tidende.

[email protected]

Kilde: