Offentligt ansattes forventninger om lønstigning er faldet

En ny undersøgelse lavet af Ugebrevet A4 viser, at de offentligt ansattes lønkrav er noget lavere i dag end for blot måneder siden

Slettet Bruger,

11/02/2008

En ny undersøgelse lavet af Ugebrevet A4 viser, at de offentligt ansattes lønkrav er noget lavere i dag end for blot måneder siden. Sosu'ernes krav om lønstigning er for eksempel faldet fra 7.449 til 5.040 - et fald på 33 procent. Lærere og sygeplejersker er gået henholdsvis 20 og 12 procent ned i krav til lønforhøjelsen.

De lavere forventninger skyldes ifølge arbejdsmarkedsforskerne Jørgen Steen Madsen og Flemming Ibsen en kombination af frygt for overophedning, snak om en potentiel lavkonjunktur, Lars Løkke Rasmussen 5,1 milliarder lønpulje, som ville være kommet de offentligt ansatte til gavn alligevel, og et mere realistisk syn på, hvad man kan tillade sig at kræve, nu hvor overenskomst-afgørelsen er kommet tættere på.

Kun pædagogerne står stadig, hvor de stod for to måneder siden. Deres krav til overenskomstresultatet er kun en procent lavere i dag.

Undersøgelsen viser til gengæld, at de offentligt ansatte vilje til at drage konsekvenser af for pauvre resultater er i vækst. 59 procent af sosu'erne og 50 procent af sygeplejerskerne erklærer sig villig til at droppe jobbet, hvis lønstigningerne viser sig for lave.

Samtidig svarer 75 procent af alle adspurgte, at de forventer, at forhandlingerne vil føre til en storkonflikt.

[email protected]

Kilde: