Offentligt ansatte vil af med skattestoppet

Slettet Bruger,

14/08/2007

Ganske som bageren der ønsker, at vi alle ville spise noget mere brød, er tre fagforeninger, der primært beskæftiger offentligt ansatte, interesserede i, at der opkræves noget mere i skat. Det drejer sig om pædagogerne i BUPL, Forbundet af Offentligt Ansatte og Danmarks Lærerforening, der ønsker et opgør med skattestoppet. Det skriver business.dk.

Skattestoppet skal fjernes for at øge de offentlige udgifter til service, som de tre forbund mener skal følge den generelle velstands- og befolkningsudvikling, og så skal der være penge nok til alle velfærdsområder.

De tre forbund mener, at det bør være de centrale elementer i regeringens 2015-plan. De påpeger, at skattestoppet udhuler skatteprovenuet og dermed finansieringen af den skatteyderbetalte velfærd. De mener, at væksten i de offentlige udgifter til velfærd bør følge eller være højere end væksten i BNP.

Ifølge de tre forbund burde de offentlige udgifter til deres områder have været 7,5 mia. højere, hvis de skulle holde samme niveau i forhold til BNP som i 2001.

[email protected]

Kilde: