Offentligt sygefravær skal ned

Slettet Bruger,

19/06/2007

Dansk Industri (DI) har tidligere påvist, hvordan let lavere sygefravær i den offentlige sektor ville svare til 13.000 nyansættelser. Det kan opnås, hvis alle kommuner når ned på ti sygedage om året pr. ansat. Og nu er regeringen også nået frem til, at der er for meget fravær på grund af sygdom i det offentlige.

Fraværet skal ned, så produktiviteten kan komme op, fremgår det af det udspil til en kvalitetsreform, som regeringen offentliggjorde i dag, skriver dr.dk. Første etape af projektet bliver at få præcise målinger på sygefraværet på de enkelte offentlige arbejdspladser.

Tilfredshedsmålinger
I de nyligt afsluttede trepartsforhandlinger blev det desuden besluttet, at det offentlige i fremtiden skal måle medarbejdernes tilfredshed i en undersøgelse, der skal foretages mindst hvert tredje år.

Sammen med fraværsmålingerne skal det give fundamentet for at få nedsat fraværet, der af DI vurderes til at være næsten dobbelt så stort i hovedstadsområdet, som i mindre jyske kommuner.

I morgen skal regeringen drøfte kvalitetsreformen med kommuner, regioner, organisationer og erhvervsliv.

mol

Kilde: