Nyt lavpunkt for de Konservative i Gallup

Slettet Bruger,

30/09/2007

8,7 procent. Så stor en andel af danskerne ville stemme konservativt, hvis der var valg i dag, beretter den nyeste Gallup-måling i partiets hoforgan, Berlingske Tidende. Sammenlignet med resultatet ved valget i 2005 på 10,3 betyder målingen, at to konservative ville skulle forlade Folketinget og finde sig et almindeligt arbejde.

De Konservatives landsråd i Herning afholdes dermed i skyggen af den dårligste Gallup-måling i fire måneder.

Der er ellers kun gået en måned, siden de Konservative fik gennemført en lettelse af indkomstskatten, som ifølge partiet selv udgør en politisk sejr af de store. Men den sejr er blevet forkert udlagt af pressen, mener politisk ordfører Pia Christmas-Møller.

"Altså, en stor del af forklaringen er en negativ medieformidling af skatteaftalen, men nu er vi klar med nye ting på dagsordenen. Vi skal engagere folk og væk fra alt det spindoktori, som kortslutter alting i politik. Det er, hvor man har truffet sin beslutning, før man begynder debatten," siger hun til Berlingske Tidende.

Fremgang til Ny Alliance
En anden forklaring kunne være, at vælgere, der opfatter skattespørgsmålet som vigtigt, ikke er tilfredse med de Konservatives indsats på området. I hvert fald modtager Ny Alliance, der konkurrerer med Det Konservative Folkeparti om at være danskernes foretrukne skatteletterparti, sin bedste Gallup-måling i et par måneder. 5,5 procent ville stemme på Ny Alliance i dag.

"Vi har stabiliseret os omkring de 5-6-7 procent. Og det ser ud til, at vores politiske udspil er faldet i god jord," siger Ny Alliances Anders Samuelsen.

[email protected]

Kilde: