Nyt institut skal kæmpe mod øget overvågning

De seneste år er der i terrorbekæmpelsens navn gennemført en række indgreb, der underminerer privatlivets fred og de grundlæggende borgerrettighede...

Slettet Bruger,

25/01/2009

De seneste år er der i terrorbekæmpelsens navn gennemført en række indgreb, der underminerer privatlivets fred og de grundlæggende borgerrettigheder. Det er udgangspunktet for et nyt uafhængigt EU-institut- og forskningscenter, der åbnes på tirsdag i Bruxelles, fortæller Ritzau.

Senest har CEPOS offentliggjort, at der siden er blevet vedtaget ca. 40 nye love, bekendtgørelser og regelsæt, der giver offentlige myndigheder ret til adgang til privat område uden dommerkendelse. Disse regler er dog ikke de eneste som truer privatlivets fred.

Det nye institut, der er blevet døbt European Privacy Association, advarer nemlig om, at den omfattende aflytning af mobiltelefoner og registrering af folks brug af internettet, også er nået til et niveau, som direkte truer privatlivets fred.

Instituttet vil derfor kæmpe for en lovgivning, der beskytter europæerne bedre mod overgreb og overvågnig.

"EU mangler en uafhængig vagthund, som ikke er en del af systemet, og som kan rådgive og lægge pres på EU's regeringer og institutioner og stille kritiske spørgsmål," siger Venstres medlem af EU-Parlamentet, Karin Riis-Jørgensen, der er en af initiativtagerne til instituttet og medlem af bestyrelsen, ifølge Ritzau.

Instituttet er det første grænseoverskridende EU-netværk, der samler flere af kontinentets førende eksperter, politikere og jurister med speciale i privatlivets fred og databeskyttelse.

[email protected]

Kilde: