Nyrup sænkede marginalskatten 13 gange mere end Fogh

Slettet Bruger,

10/07/2007

VK-regeringen har travlt, hvis de skal nå de samme resultater, som deres forgængere i SR-regeringen, når det gælder om skattelettelser på den sidst tjente krone. En opgørelse fra CEPOS viser således at VK-regeringens lettelse på den højeste marginalskat kun udgør 0,4 procentpoint, eller over 13 gange så lidt, som SR-regeringens marginalskatsænkning på 5,4 procentpoint. Og resultatet vækker undren hos cheføkonom Mads Lundby Hansen.

"Fogh har endda haft økonomisk medvind, så der er skabt et betydeligt råderum. For de 30. mia. kr., der allerede er brugt på skattelettelser, kunne man have lettet marginalskatten med 20 procentpoint, fire gange så meget som Nyrup. Men det har man altså ikke gjort," siger Mads Lundby Hansen til Børsen.

Den borgerlige regerings lettelse på 0,4 procentpoint fremkommer endda kun ved en omlægning af det særlige pensionsbidrag fra en skat til en opsparing, og kommer altså ikke i borgernes lommer. Og den er oven i købet mindre end lettelser under Poul Schlüter, der overtog et land i økonomisk morads med kæmpemæssige underskud på de offentlige finanser.

"Foghs udgangspunkt har økonomisk set været langt bedre end de to forgængeres. Derfor kan det undre ekstra meget at mulighederne er spildt på stribe, når man ved at lettelser i topskatten har den største effekt på arbejdsudbuddet," udtaler Mads Lundby Hansen.

Den danske topskat ligger i dag på 63 procent og betales af næsten en million danskere.

[email protected]

Kilde: