Leder: Ny Alliance er et frisk pust

Slettet Bruger,

08/05/2007

Tak Naser Khader, tak Anders Samuelsen og tak Gitte Seeberg! Jeres nye parti ligner et frisk pust i den stillestående sump af gusten bestikkelsespolitik, som dominerer dansk politik i dag. I har godt nok ikke strøet om jer med informationer om, hvad I står for, men det, I har fortalt, tyder godt. I jeres kortfattede politiske program er der ganske vist noget sværmeri om at gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi, men lad os slå det hen som et forhåbentlig meget langsigtet projekt. I skriver også om fornyet respekt for den samling af halv- eller helkorrupte nationer, som kaldes FN, men det kan vi vel udnævne til en morsomhed.

Mere væsentligt er det, at I bebuder et opgør med den skæve udvikling, som har præget Danmark de seneste 45 år, hvor stadig flere danskere har forladt arbejdsmarkedet for i stedet at blive forsørget af pengeudbetalinger fra den offentlige sektor. Og hvor skatterne kun har kendt én vej, og det er opad. Begge udviklingstendenser har gjort stor skade, men det vil I gøre noget ved, skriver I. I vil flytte folk fra overførselsindkomst til arbejde, og I vil sænke skatten, så alle kommer til at betale omkring 40 procent af deres indkomst til statskassen. Det er gode, ambitiøse mål at sætte sig.

Nu skal I i gang med at lave et mere detaljeret politisk program, herunder finde ud af hvordan jeres skattelettelser skal finansieres. Så er det på sin plads, at minde jer om den gamle radikale Viggo Hørups ord fra 1893, hvor skatterne endnu ikke havde rundet de fem procent. Han skrev dengang: "Det plaster, der læger disse Saar, er et ganske andet, det hedder Sparsommelighed og Skattenedsættelser. Det er den Salve, hvormed patienten bør smøres på alle de ømme Steder, der klør efter mere Skat. Alene i dette Lægemiddel er der Helbredelse. Hvad Kvaksalvere læser over Staklen om Kompensation og Omlægning, mens de flytter skatten fra den ene Lomme over i den anden og putter ham en ny Ladning i den Lomme, der blev tom, det fører kun fra Ondt til Værre. Der maa engang komme Nogle, som siger: Vi vil ikke have Skat, heller ikke god Skat, ikke engang fortrinlig Skat; det er mindre Skat, vi vil have, forstaar I, mindre Skat."

To af jer kommer fra Det Radikale Venstre, hvor man modsat jeres gamle forfader ikke kan forestille sig, at lettelser af indkomstskatten kan finansieres ved sparsommelighed, så derfor har man i stedet udset sig folks boliger som skatteobjekter. Det må I kunne gøre bedre. Verdens næststørste offentlige sektor har rigeligt med fedt på bugen, som kan skæres væk - der er slet ingen grund til at forgribe sig på borgernes hus og hjem.

Vi vil følge jer tæt og i spændt forventning!

Kilde: