Nu kommer dræbermuslingerne!

Slettet Bruger,

24/07/2007

Hen over sommeren har politikere ydet en brav indsats i kampen mod de frygtede dræbersnegle. Men nu må danskerne ruste sig mod den næste fjende: Dræbermuslingen.

"Den kommer til at ændre økosystemet markant," siger advarer af miljøkonsulentfirmaet WaterFrame, Christian Dieperink, over for Berlingske Tidende.

Den to centimeter lange vandremusling stammer oprindeligt fra floderne omkring Sortehavet og Aralsøen, men er nu blevet observeret på dansk grund. Sidste år blev den opdaget i Knudsø, og her i sommer er den blevet fundet i Borre Sø ved Silkeborg. Eksperter vurderer, at den fremmede art vil brede sig nordpå til Gudenåens udløb ved Randers, hvorfra den vil erobre hele det 158 kilometer lange vandløb.

Renere vand
Det bidske bløddyr filtrerer vandet for alger langt mere effektivt end de danske muslinger og Gudenåens gæster vil opleve vand, der er langt mere klart end i dag. Erfaringer fra udlandet viser, at dette kan komme andre arter til gode, da store bundlevende alger får mere lys. Algerne kan yde dække og bruges som ynglesteder af flere fiskearter.

Vandremuslingen formerer sig hurtigt og har en tendens til at klumpe sig sammen, hvilket kan give problemer med tilstoppede drønrør og eller riste til vandkraftturbiner. Beregninger fra Nordamerika viser, at muslingerne har kostet samfundet flere hundrede millioner kroner, fordi den blokerer renseanlæg og stopper for tilførslen af kølevand til kraftværker.

[email protected]

Kilde: