NA-kandidater ved man ikke, hvor man har

Slettet Bruger,

05/11/2007

Af Ole Birk Olesen

Ny Alliance er Danmarks "hverken/eller"-parti, viser 180Grader.dk's stemmeguide. Adspurgt om de er enige eller uenige i 25 politiske standpunkter er det Ny Alliances kandidater, der oftest svarer "hverken/eller". På top 15 over kandidater fra partierne, der oftest svarer "hverken/eller", besætter Ny Alliances kandidater således de otte pladser.

Første- og andenpladsen besættes af brødrene Kashif og Aamer Ahmad, der simpelthen har svaret "hverken/eller" på alle spørgsmål, men partiet besætter også plads nummer 4, 7, 8, 11, 13 og 14.

På fjerdepladsen finder man Katrine Telcs, der er opstillet i Sjællands storkreds. Hun har ved 15 af de 25 udsagn svaret, at hun hverken er enig eller uenig. F.eks. er hun hverken enig eller uenig i, at Danmark skal trække sine tropper ud af Afghanistan, at efterlønnen skal afskaffes, eller at Danmarks Radio skal privatiseres. Om det sidste spørgsmål siger Katrine Telcs:

"Det handler om, at jeg ikke har sat mig ind i spørgsmålet rent politisk. Men er du ved at lave et interview med mig nu?"

Ja, det er derfor, at jeg som journalist ringer dig op.
"Javel, hvad vil du bruge det til? Det vil jeg godt vide."

Det jeg fortalte om, da jeg præsenterede mig: En artikel om de kandidater, som flest gange svarer 'hverken/eller' på deres spørgsmål.
"Aha, men det er jeg da ikke sikker på, at jeg vil være med til."

Det bestemmer du selvfølgelig selv, men det ønsker du ikke?
"Nej," siger Katrine Telcs fra Ny Alliance.

Kandidat: Jo, det kan være et problem
Lene Langhoff stiller op for Ny Alliance i Københavns storkreds. Hun er hverken i stand til at svare enig eller uenig på otte ud af de 25 spørgsmål.

Hvorfor er det så svært at få en holdning ud af dig?
"Det er ikke spor svært, men der er jo mange ting, der gør sig gældende, når man skal svare på et spørgsmål. Spørgsmålet kan jo være stillet under nogle bestemte forudsætninger, og derfor kan man godt føle, at det er svært at erklære sig helt enig eller uenig i et synspunkt, fordi man måske svarer under andre forudsætninger end dem, spørgsmålet er stillet efter," siger Lene Langhoff.

Et udsagn lyder, at det skal være lovligt for homoseksuelle par at adoptere børn. Det er du hverken enig eller uenig i.
"Det er jeg ikke, fordi det for det første ikke er noget, vi har drøftet i partiet, og for det andet er jeg nok meget i tvivl om, hvad der er godt for barnet. Jeg ved godt, at et barn sagtens kan vokse op med en enlig mor eller en enlig far, men familie og sammenhæng er rigtigt vigtigt for mig, så derfor svarer jeg, som jeg gør."

Men er det ikke et problem for vælgerne, at de ikke kan få at vide, hvad du vil stemme til sådan et forslag?
"Det kan du godt sige, men jeg vil sige, at der er rigtigt mange ting, som man som nyt parti bliver nødt til at drøfte, når man kommer i Folketinget," siger Lene Langhoff.

Enhedslisten har ingen problemer
Ny Alliances diametrale modsætning er Enhedslisten. Det lille venstrefløjspartis kandidater er repræsenteret i meget stort antal blandt dem, der kan erklære sig enig eller uenig i alle 25 spørgsmål på 180Grader.dk's stemmeguide.

Folketingsmedlem Per Clausen er én af dem. Han forklarer:

"Vi har klare holdninger til de fleste spørgsmål, og derfor er vi også i stand til at give udtryk for de holdninger. For Ny Alliance gælder det modsatte åbenbart, nemlig at de ikke har nogen klare holdninger. Efter min mening er det et problem, hvis man ikke er i stand til at have nogen holdninger på en masse områder, når man stiller op til et valg."

Det er ikke, fordi I er for unuancerede i jeres tilgang til politik?
"Nej, hvis man har klare holdninger, så må man også være i stand til at melde dem ud," siger Per Clausen.

[email protected]


Top 15 over "hverken/eller"-kandidater på 180Grader.dk's stemmeguide (navn, procent enig med en profil der har svaret "hverken enig eller uenig" på alle 25 udsagn, storkreds):

Aamer Ahmad (Ny Alliance), 100 %, Københavns Storkreds
Kashif Ahmad (Ny Alliance), 100 %, Københavns Omegns Storkreds
Jørgen Lundsgaard (Det Konservative Folkeparti), 100 %, Fyns Storkreds
Kathrine Telcs (Ny Alliance), 88 %, Sjællands Storkreds
Gitte Lillelund Bech (Venstre, Danmarks Liberale Parti), 87 %, Københavns Omegns Storkreds
Karin Storgaard (Dansk Folkeparti), 86 %, Københavns Storkreds
Morten Vinther (Ny Alliance), 86 %, Københavns Sorkreds
Tulle Olsen (Ny Alliance), 85 %, Sjællands Storkreds
Morten Nebel (Kristendemokraterne), 84 %, Nordjyllands Storkreds
Michael Gravesen (Det Radikale Venstre), 83 %, Fyns Storkreds
Lene Langhoff (Ny Alliance), 83 %, Københavns Storkreds
Anders Næsby (Dansk Folkeparti), 83 %, Sydjyllands Storkreds
Hanne Ibsen (Ny Alliance), 83 %, Nordsjællands Storkreds
Barbara Læssøe Stephensen (Ny Alliance), 82 %, Københavns Omegns Storkreds
Anita Knakkergaard (Dansk Folkeparti), 82 %, Nordjyllands Storkreds

Kilde: