Muslimske skoler bedst til at bryde social arv

Når samtlige af landets skoler måles på deres evne til at hæve elevernes eksamenskarakterer i forhold til den sociale baggrund, som eleverne har, s...

Slettet Bruger,

03/03/2008

Når samtlige af landets skoler måles på deres evne til at hæve elevernes eksamenskarakterer i forhold til den sociale baggrund, som eleverne har, så ender tre muslimske friskoler på pladserne 1, 3 og 4. Det viser en opgørelse af skolernes såkaldte "undervisningseffekt", som den borgerlig-liberale tænketank CEPOS har foretaget.

Landets bedste skole til at hæve elevernes karakterer over forventning er Al-Irchad Skolen i Helsingør, herefter kommer den dansk-tyske Sankt Petri Skole i København efterfulgt af Al Hikma Skolen og Hay Skolen, ligeledes københavnske.

Skoleleder Khalil Mohamad fra Al-Irchad giver i Nyhedsavisen i dag sin forklaring på sin skoles succes:

"Vi tester nye elever, så vi ved præcis, hvad de kan blive bedre til. Jeg kan også mærke, at eleverne er trygge her. Trygge elever får mere ud af undervisningen," siger han.

Det er især i de naturvidenskabelig fag, at eleverne på Al-Irchad Skolen er dygtige. Måske fordi de slet ikke undervisens af læreruddannede lærere, men af ingeniører.

En anden forklaring på eleverne succes er tilsyneladende, at elevernes forældre - modsat mange danske forældre - stadig opfatter lærerne som autoriteter, som man skal lytte til.

"Der er stor respekt fra forældrenes side omkring lærerrollen. De ved, at vi vil det bedste for børnene, og selvom de er kritiske, nedsabler de os ikke," siger dansklærer Kim Pedersen fra skolen til Nyhedsavisen.

Listen over skolernes undervisningseffekt kan ses på www.undervisningseffekt.dk.

[email protected]

Kilde: