Muslimers religiøsitet overdrives

Slettet Bruger,

03/12/2007

Muslimer er slet ikke så religiøse, som både medier og forskere fortæller os. Det er budskabet fra stud. mag i religionshistorie og minoritetsstudier Nadia Jeldtoft, der i sit speciale har undersøgt minoriteters religiøse identitet. Hun mener, at islamforskere er med til at bekræfte fordomme om muslimer, når de kun fokuserer på de 600-800 muslimske indvandrere, der er organiseret i foreninger og organisationer med religiøst fortegn, skriver Information.

"Analysen af interviewene i mit speciale viste, at interviewpersonerne slet ikke tillagde det religiøse en så afgørende betydning, som de fleste studier konkluderer. At være muslim betød for dem at være anderledes end majoriteten - det religiøse indhold var ikke nær så dominerende," siger Nadia Jeldtoft til Information og tilføjer:

"Jeg er ikke sådan en halalhippie, der afviser, at der findes meget fanatiske muslimer. Men der er rigtig mange, der bare er muslimer, fordi de er en del af en etnisk og kulturel gruppe."

Forstærker stereotyper
Kate Østergaard, der er ekstern lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, bekræfter billedet af den misvisende islamforskning.

"Det billede, medierne nogle gange tegner af muslimer som meget religiøse, bliver på sin vis forstærket af islamforskningen, først og fremmest fordi vi som religionsforskere selvfølgelig fokuserer på religiøsitet og derfor også på de muslimer, som er meget religiøse. Derudover har islamforskere en tendens til at interessere sig for de organiserede religiøse unge, fordi de er lettere at få i tale," siger Kate Østergaard, der har været vejleder på specialet.

Kultur-muslimer
Lektor i religionshistorie Tim Jensen fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier fra Syddansk Universitet mener dog, at det er medier og politikere, der bærer skylden, ikke forskerne.

"Den normale muslim ligner den normale kristne, altså den passive kulturkristne, og når mange tror, muslimer er meget mere aktive, så er det en skævvridning, der kommer fra medier og politikere," siger han til Information.

[email protected]

Kilde: