Modstandsmand: Irakeres kamp har intet med den danske frihedskamp at gøre

Slettet Bruger,

24/07/2007

Af Ole Birk Olesen

Gunnar Dyrberg, der var afdelingsleder og kompagnichef i modstandsgruppen Holger Danske under den tyske besættelse af Danmark, er uenig i, at nogle irakeres kamp mod de udenlandske tropper kan sammenlignes med den danske modstandsbevægelses kamp mod tyskerne. Ifølge RUC-lektor Ib Martin Jarvard er irakernes kamp ellers en frihedskamp.

Gunnar Dyrberg, kan man sammenligne irakernes kamp mod de udenlandske tropper med jeres frihedskamp mod den tyske besættelsesmagt?
"Det mener jeg ikke, at man kan. De udenlandske tropper i Irak kommer der jo efter aftale med internationale organisationer. Derfor må vi betragte angrebene mod tropper, som FN har sendt derned, bl.a. de danske, som terrorisme," siger Gunnar Dyrberg, der i dag er 85 år gammel.

Fordi det er afgørende, at FN står bag?
"Fordi man bl.a. må konstatere, at der bliver slået ihjel i flæng. Disse lokale modstandsfolk, som nogen kalder dem, har ingen egentlig linje - andet end at de vil have udryddet dem, de betragter som indtrængende, med vejbomber og lignende. Det rammer jo tilfældige mennesker. Sammenligner man med modstandsbevægelsen i Danmark, så gik vi ikke i direkte krig mod de tyske soldater."

Gik kun efter dem, der ville henrette
Hvad gjorde I så?
"Vi forsøgte at udrydde de mennesker, der ville bringe os ud til henrettelsespælene i Ryparken. Vi rørte sådan set ikke de almindelige tyske soldater, selvom der sås eksempler på det - det betragter jeg bare ikke som en del af modstandsbevægelsen. Der var en slags tyske soldater, som var tilknyttet de hemmelige instanser, som forsøgte at finde os, og dem forsøgte vi selvfølgelig at ombringe, for de var livsfarlige for os. Men de almindelige soldater gjorde vi ikke noget ved."

Hvorfor gjorde I ikke det?
"Fordi de havde en hær på ti millioner mennesker - hvor skulle vi begynde, og hvor skulle vi ende? Det er svært at gennemskue, hvad der foregår i Irak, men disse forsøg på at slå vores folk ihjel med vejbomber opfatter jeg som ren terrorisme, " siger Gunnar Dyrberg og tilføjer:

"Og det siger jeg ikke, fordi jeg har forbindelse til hverken Enhedslisten, Socialdemokratiet eller de Konservative eller Venstre eller nogen som helst. Jeg har aldrig - om jeg så må sige - solgt min sjæl til noget politisk parti."

[email protected]

Kilde: