Mindre sne på Kilimanjaro skyldes ikke klimaændringer

Slettet Bruger,

21/06/2007

Takket være Al Gores film "En ubekvem sandhed" er Kilimanjaro blevet et ikon på klimaændringerne. Gletscheren på toppen af det afrikanske bjerg er blevet 90 procent mindre, hvilket ifølge Gore skyldes menneskets udledning af CO2. Men nu siger forskere, at gletscherens tilbagetog ikke skyldes klimaændringer.

"Kilimanjaro er et frygteligt misforstået eksempel på klimaændringernes konsekvenser," siger den amerikanske klimaforsker Philip Mote, der er medforfatter til en artikel om Kilimanjaros gletscher i tidsskriftet American Scientist.

Han påpeger, at Kilimanjaros gletscher er skrumpet i over hundrede år, lang tid før mennesket begyndte at udlede CO2. Temperaturen på toppen af bjerget kommer i øvrigt aldrig over frysepunktet, så det er ikke stigende temperaturers skyld, at isdækket bliver mindre.

Kilimanjaros istab menes at skyldes to ting: Mindre snefald og et fænomen kaldet sublimation, som også optræder, når kulden trækker væde ud af frostvarer. Philip Mote påpeger, at hans resultater ikke ændrer ved det faktum, at klimaændringerne får mange andre gletschere til at smelte. Men når Al Gore bruger et istab på 90 procent til at skræmme biografgængere, sker det på et forkert grundlag.

Ironisk nok kan klimaændringerne vise sig at blive Kilimanjaros redning ved at medføre øget nedbør over det grånende bjerg.

mkr

Kilde: