Mindre offentlig kontrol med byggesager

Slettet Bruger,

26/12/2007

Der er for megen kommunal kontrol med mindre byggesager som for eksempel carporte og udestuer. Det giver lange sagsbehandlingstider, men det skal være slut nu. Til marts fremsætter økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen derfor et nyt lovforslag, der skal fjerne kravet om, at kommunerne skal tilse, at byggeriet overholder de tekniske krav, som for eksempel at et nedløb er korrekt dimensioneret, eller at en centralvarmekeddel er effektiv nok. I fremtiden overlades det til den enkelte byggevirksomhed at sikre, at byggeriet er i orden. Det skriver Berlingske Tidende.

"Vi er nødt til at gøre noget ved de lange sagsbehandlingstider. Vi fritager kommunerne for at bruge tid på den tekniske side af de mindre opgaver. Derved får de frigjort nogle ressourcer, der gerne skal gøre, at kommunerne kan koncentrere sig om at afkorte sagsbehandlingstiden på de mere komplicerede byggesager," siger Bendt Bendtsen til Berlingske Tidende.

Kommunerne skal fortsat kontrollere, at byggeriet overholder lokale krav, som afstanden til naboskellet og størrelsen af bygningen. Og på mere komplicerede byggerier vil de også fortsat have pligt til at kontrollere, at de tekniske krav er overholdt. Men i fremtiden kan det ske sammen med private rådgivere.

KL tvivler på effekt
Tidligere undersøgelse fra Håndværksrådet har vist, at kommunerne i gennemsnit er ni uger om at behandle byggesagerne. Et tal, der dog dækker over store geografiske forskelle på sagsbehandlingstiderne.

Både Håndværksrådet og Dansk Byggeri har tidligere bakket om regeringens regelændringsønske, mens Kommunernes Landsforening er mere skeptiske.

"Det hjælper ikke at undlade at kontrollere for de tekniske krav, hvis huset efterfølgende viser sig at være for højt eller for bredt. En af regeringens egne undersøgelser viser, at kun en femtedel af sagsbehandlingstiden ved byggesager går til det tekniske. Spørgsmålet om overholdelse af de lokale krav tager op til 80 procent af tiden," sige Eske Groes, kontorchef i KL, til Berlingske Tidende.

[email protected]

Kilde: