Miljøstyrelsen alt for barsk

Slettet Bruger,

03/05/2007

Der er lagt op til en millionregning til staten, efter at landsretten nu i to sager har givet Miljøstyrelsen en begmand for dens alt for emsige omgang med jordforureningsloven. I den seneste dom bestemte Miljøstyrelsen i 2001, at Kallerup Grusgrav A/S ikke måtte placere jord i en grusgrav ved Hedehusene. Angiveligt af hensyn til grundvandet.

Men det var Miljøstyrelsen faktisk ikke bemyndiget til. Ifølge loven skulle den nøjere have undersøgt, om der var mulighed for dispensation, når virksomheden ellers ville lide et stort tab. Det gjorde Miljøstyrelsen ikke.

Tidligere i år vandt DSV Transport A/S en sag i Sengeløse.

Kilde: