Menneskeretsinstitut forsvarer sexkøb

Menneskerettigheder handler ikke kun om f

Slettet Bruger,

09/03/2008

Menneskerettigheder handler ikke kun om f.eks. at kunne kritisere magthavere uden at komme i fængsel, eller at få en retfærdig rettergang når man anklages for en forbrydelse. Det er faktisk også en menneskeret at ernære sig som prostitueret, hvis man ønsker det, mener Institut for Menneskerettigheder, som nu blander sig i debatten om forbud eller ej mod sexkøb.

"Sagen er, at før staten må gøre indgreb i individets frihed og selvbestemmelsesret, så skal det godtgøres, at en indgriben er nødvendig og rimelig," siger afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen fra Institut for Menneskerettigheder ifølge menneskeret.dk.

Hun mener, at man i den offentlige debat bør respektere, at prostituerede også er rettighedshavere:

"Og det medfører, at vi må respektere deres ret til at bestemme over eget liv og egen krop, og til at sælge seksuelle ydelser."

Når FN skriver, at staten skal "hindre enhver form for handel med kvinder og udnyttelse af kvinder ved prostitution", så menes der ikke et totalforbud mod sexkøb, påpeger Birgitte Kofod Olsen.

"Konventionen er derimod udtryk for det rettighedsperspektiv, jeg har foreslået i forhold til kvinder i prostitution. Nemlig at staten først har pligt til at gribe ind, men når det er nødvendigt og rimeligt. Som fx over for det slaveri, som handlede kvinder er ofre for," siger hun.

[email protected]

Kilde: