Medarbejder hængt ud af skoleledelse

Slettet Bruger,

27/11/2007

Hvad gør man, hvis nogen i en anonym email anklager én for ikke være modtagelig for kritik? Man politianmelder selvfølgelig emailen og hænger en navngiven medarbejder ud som kritikeren, selvom vedkommende benægter alt. Sådan har man i hvert fald gjort på CVU Sjælland, der tilbyder uddannelser som pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver og andet. Det skriver Jyllands-Posten.

Centret er i færd med at fusionere med CVU Syd, der dækker det sydlige Sjælland. Det er i den forbindelse, at en anonym email fra en mail-adresse, der ligger tæt op ad CVU Syds, er blevet sendt ud til alle medarbejdere og lokale medier. I emailen rettes en skarp kritik mod den nye rektor for CVU Sjælland, Ulla Koch.

"Siden sin tiltrædelse er det ganske langsomt og behændigt lykkedes Ulla Koch at få fjernet de medarbejdere, der har stillet kritiske spørgsmål til ledelsesstilen, og i stedet fået indsat sine gamle støtter fra CVU Sjælland i de ledende stillinger," står der ifølge Jyllands-Posten i den famøse email.

Email politianmeldt
Ledelsen skred straks til værk mod beskyldninger, som man afviser som usande. Derudover blev email politianmeldt som æreskrænkende, og en navngiven medarbejder er foruden en suspendigering blevet hængt ud som den anonyme brevskriver i en email til alle ansatte, på trods af, at vedkommende nægter at stå bag emailen.

Om beslutningen om at pege på en navngiven medarbejder siger rektor Ulla Koch:

"Det er sket efter råd fra vores advokat for at undgå misforståelser. I en organisation som vores vil det alligevel hurtigt blive kendt, hvem det er. Derfor valgte vi at rydde enhver misforståelse af vejen."

Navngivne personer
Den melding undrer man sig over hos den suspenderede medarbejders faglige organisation, Bibliotekarforbundet. Her siger direktør Johnny Roj-Larsen, at politiet over for forbundet har afvist, at den anonyme email skulle undeholde overtrædelser af straffeloven, sådan som CVU Sjællands ledelse hævder.

"Vi ser med stor alvor på, at man går ud med navngivne personer. Særligt, når politiet over for os har tilkendegivet, at der intet strafferetligt er at komme efter," siger Johnny Roj-Larsen, der har bedt en advokat om at se nærmere på sagen.

"Meget, meget, meget stor alvor"
Ulla Koch afviser beskyldningerne om at have skubbet kritiske røster til side, og anser ikke politianmeldelsen som en overreaktion.

"Det er rigtigt, at der er medarbejdere, som har valgt at finde andre udfordringer, men det er ikke unaturligt i en fusion, særligt ikke, når nogle får en meget længere transporttid. Jeg har ikke afskediget en eneste, og vi ser med meget, meget, meget stor alvor på denne sag, hvor både bestyrelsen og jeg bliver hængt ud. Det er urigtige oplysninger udsendt på en mail, der er opfundet til lejligheden, og som har en adresse, der kunne give indtryk af at være fra CVU," siger Ulla Koch til Jyllands-Posten.

[email protected]

Kilde: