Manipulation og gas

Slettet Bruger,

16/08/2007

Af Edith Thingstrup

Edith Thingstrup er cand. theol.

Mogens Lykketoft gik i den forgangne uge til angreb på Anders Fogh og alt hans spin. "I sin stræben efter den totale magt er regeringen også i færd med at kvæle den kritiske og dybdeborende journalistik i Danmarks Radio," skrev han i en kronik.

Man må le over, at Lykketoft er manden bag angrebet. Da han var finansminister, var han kendt for sin skrupelløse manipulation med medierne. Han delte møjsommeligt godbidder ud til de taknemmelige journalister - et kapitel fra årets Finansredegørelse til hver af de store avis redaktioner - et kapitel fra hans bog "Sans og Samling" til hver af redaktionerne - og så videre. Til de kritiske journalister var der vrede telefonopkald, eller også blev de simpelthen lagt på is. Det overgik for eksempel de aviser, der skrev om hans misbrug af embedsmænd og hans eskapader.

Men selv en blind høne kan finde korn. Lykketoft har til en vis grad ret i, at medierne lader sig manipulere af Fogh. Ikke fordi Fogh kan styre dem, men fordi medierne (læs: journalisterne) ikke er deres opgave voksen. Kritiske, begavede medier findes stort set ikke i Danmark, fordi de færreste journalister har lyst til - eller viden nok - til at være kritiske.

Man kan ellers kritisere Fogh, Hjort, Haarder og resten af regeringen - samt deres støtter i Dansk Folkeparti - for ganske meget. For at lade de offentlige udgifter gå agurk. For at løbe fra løfter og principper. For at fylde borgerlige vælgere med gas. Et par eksempler:

Anders Fogh har gang på gang fiflet med skattestoppet. Senest da regeringen omlagde afgifterne på biler. Afgifterne på campere med seks sæder er for eksempel blevet sat betragteligt op. Begrundelsen er "miljø". Men der er ikke meget miljø for den 25 øre. Hvis en familie med fire børn (som min egen) har brug for at kunne transportere sig rundt, kan det nu bedre betale sig at købe to mellemstore biler, end én stor. Hvem sagde miljøhensyn? Ingen journalister kunne finde ud af at spørge.

Anders Fogh har gang på gang afvist intern debat om skattelettelser i Venstre. Hans tidligere politiske ordfører Jens Rohde gik endda så vidt som til at aflyse alle skattelettelser i indeværende valgperiode. Men ved Venstres sommertræf talte Fogh pludselig om skattelettelser. Hvad er der sket? Må Venstres folketingsmedlemmer nu gerne diskutere den slags - eller er det kun formanden? Ingen journalister kunne finde ud af at spørge.

Claus Hjort slog for nogle år siden fast, at regeringen ikke var nogen "liberal debatklub". Og han latterliggjorde alle, der mente, at man skulle give plads for intern debat. Nu er Claus Hjort pludselig på banen med et udvalgsarbejde om "personligt ansvar". Det rummer ingen konkrete politiske bud, men er et oplæg til debat. Hvordan kan det nu være? Er regeringen blevet en debatklub? Har Claus Hjort skiftet mening? Ingen journalister kunne finde ud af at spørge.

Claus Hjort har gang på gang påstået, at der aldrig er blevet gennemført så meget borgerlig-liberal politik som under denne regering. Hvis jeg skal gøre boet op - med min begrænsede hukommelse - ville jeg trods alt mene, at Schlüter-regeringerne udrettede langt mere. Ja, det er desværre lige før Nyrup-regeringerne også udrettede langt mere. Men ingen journalister kunne finde ud af at spørge.

Sidste uge gav Kristian Thulesen Dahl (DF) udtryk for, at det var vigtigere at have offentlige end private arbejdspladser i Danmark. De private kunne jo outsources. Det var kun 180Grader.dk, der greb sagen an fra en kritisk vinkel. For hvis der ikke er private arbejdspladser i Danmark, hvor skal skatteindtægterne så komme fra? Ingen mainstream journalister kunne finde ud af at spørge.

Thulesen Dahls udmelding kom på baggrund af diskussionen om øget indvandring til Danmark. Men hvad er det egentlig, der har nødvendiggjort dette? Såmænd de massive tilskud til at danskere går på efterløn! Problemet med mangel på arbejdskraft er derfor selvforskyldt. Ingen journalist kunne finde ud af at spørge.

De færreste journalister har begreb om simple økonomiske sammenhænge. De færreste journalister har fornemmelse for historien og husker, hvad politikerne har sagt og gjort. De fleste journalister er venstreorienterede og kan ikke se noget problem i, at Fogh fifler med skattestoppet, at Hjort lukker gas ud, og at Thulesen Dahl ikke har begreb skabt om nationaløkonomiske sammenhænge.

Der må da være enkelte begavede journalister på JP, Berlingske, Politiken m.m., der kan se sammenhængen, er der ikke? Jo, det tror jeg helt bestemt. Men problemet er, at danske journalister spiser af magthavernes hånd. Journalisternes bedste kilder er magthaverne selv. Hvorfor så lægge sig ud med dem?

Prøv den kapitalistiske grund: Fordi det måske kunne sælge nogle flere aviser!

Kilde: