Mangel på arbejdskraft giver lavere vækst

Slettet Bruger,

16/05/2007

Danske virksomheder kan ikke øge produktionen på grund af mangel på arbejdskraft, og det får betydning for velstandsstigningen. Det fastslår ny prognose fra Dansk Industri, der forudser en vækst i BNP på sølle 1,5 procent i år og 1,6 procent næste år. Sidste år var væksten på 3,2 procent.

Produktionen kan hverken følge med efterspørgslen herhjemme eller på eksportmarkederne, hvor vi oplever en stigende efterspørgsel. I udlandet er der udsigt til økonomisk opsving de næste år. Der er især en kraftig vækst i efterspørgslen i Tyskland, som er Danmarks største enkeltmarked. Selvom vi har oplevet en afmatning af forbrugsfesten herhjemme, har udenlandske importvarer i stigende grad overtaget markedsandele fra danske varer. Tendensen vil fortsætte, siger prognosen, fordi danske virksomheder ikke kan følge med efterspørgslen.

Den eneste løsning på problemet er ifølge Dansk Industri arbejdsmarkedsreformer. Folk skal fastholdes længere på arbejdsmarkedet. Og de der arbejder, skal arbejde længere.

"Hvis ikke der snart fra politisk hold skabes incitamenter til det, er det svært at se, hvordan væksten skal kunne fastholdes på et højt niveau," siger cheføkonom i Dansk Industri, Klaus Rasmussen til Jyllandsposten.

Det skal også være lettere at importere udenlandsk arbejdskraft.

"Den danske beskæftigelse er i løbet af de seneste to år steget med mere end 100.000 personer. Men dermed er mulighederne for at øge beskæftigelsen også ved at være udtømte," udtaler Klaus Rasmussen.

Til gengæld investerer dansk erhvervsliv i maskiner og mandskabsbesparende produktionsudstyr som aldrig før. Mere end 225 milliarder blev sidste år brugt på investeringer i kapitalapparat.

"Vi ved ikke helt præcist, hvad virksomhederne investerer i. Men det er især alle mulige former for mandskabsbesparende produktionsudstyr, blandt andet robotanlæg, maskiner og inventar, fordi der er mangel på arbejdskraft," siger Klaus Rasmussen til Berlingske Tidende.

Kilde: