Magtens arrogance?

Af Steen Leth JeppesenPå CEPOS' årsmøde tirsdag i denne uge var undervisningsminister Bertel Haarder i forhør om regeringens politik og samfundets ...

Slettet Bruger,

19/06/2008

Af Steen Leth Jeppesen

På CEPOS' årsmøde tirsdag i denne uge var undervisningsminister Bertel Haarder i forhør om regeringens politik og samfundets retning. F. eks. Berlingske Tidende havde ikke tid til at referere dette, men koncentrerede sig i stedet for dagen efter om synspunkter fra "de unge", i.e. venstreekstremisterne, fra salig Jagtvejen 69 og deres nye projekt. Så det er naturligvis især i "Information", man fandt netop information om Haarder på CEPOS.

Bertel Haarder er en modig mand. Han begav sig af egen fri vilje ind et sted, hvor han i forvejen vidste, at han kunne blive udsat for en slags "baglandskritik", langt ud over den folketings- og partipolemik, der ellers er normal i de kredse.

Det tjener ham til ære. Men ellers har han ikke fortjent megen ros for sin optræden på CEPOS' årsmøde. Hans svar på de stillede spørgsmål var svage og grænsende til det helt forvrøvlede. Som f. eks. da han tilkendegav, at når en opinionsundersøgelse over mange år og med samme spørgsmål nu tilkendegav, at vælgerne efterhånden vægter frihed og lighed, erhvervslivets egen dispositionsret o.s.v. i stigende grad "socialistisk", så var der bare tale om, at "midten" havde flyttet sig. Sådan kan kun en politiker tale, der er ligeglad med andet end magtudøvelsen fra "midten".

Så blev han i øvrigt sur - eller i hvert fald "taktisk ophidset" - over, at kritikken fra CEPOS-kredse o. lign. var rettet mod regeringen og ikke mod alt det, "vi er oppe imod". Regeringen må altså ikke kritiseres af et borgerligt opland, og det må ikke antydes, at borgerlige partier historisk set har været bedre i opposition end i regering. Er det magtens arrogance - og blindhed?

Professionelle politikere har erobret demokratiet. I dag går de i stigende grad direkte ind fra en universitetseksamen - eller endog uden at have været i stand til at fuldføre en sådan - til stillinger som folketingsmedlemmer o. lign. med en aflønning og umiddelbar prestige, som de ellers aldrig ville være kommet i nærheden af i mange år (om nogensinde). Eksemplerne er legio (Anders Fogh er også et af dem). Det betyder naturligvis hurtigt, at kritik fra dem, der mener, at politik er vigtig for samfundets reelle indretning og - fremtidsudsigter, bliver utidig og karriereforstyrrende.

Selv Bertel Haarder bliver altså sur, når det sker. Og han er måske alligevel en af de bedste. Ak.

Steen Leth Jeppesen er cand. polit., tidligere direktør i Forsikring & Pension og formand for Skatteborgerforeningen

Klik her for at høre en optagelse fra CEPOS's årsdag, hvor Bertel Haarder bliver interviewet af 180Grader-redaktør Ole Birk Olesen og svarer på spørgsmål fra årsmødets deltagere

Kilde: