Lovforslag skal fratage enlige kunstigt befrugtede kvinder særligt børnetilskud

Et særligt børnetilskud som udbetales til mødre til børn med ukendte fædre skal ikke længere gives til lesbiske og enlige, som vælger kunstig befru...

Slettet Bruger,

13/11/2008

Et særligt børnetilskud som udbetales til mødre til børn med ukendte fædre skal ikke længere gives til lesbiske og enlige, som vælger kunstig befrugtning, mener velfærdsminister Karen Jespersen.

"De gældende regler om ret til særligt børnetilskud tager ikke højde for den nye selvvalgte eneforsørgersituation, der er opstået navnlig som følge af reglerne om kunstig befrugtning af enlige kvinder fra 2007. Med en vedtagelse af lovforslaget ydes der ikke særligt børnetilskud til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af enlige kvinder, selvom faderskabet ikke er fastslået. Enlige, der bliver kunstigt befrugtet, har selv valgt at være alene om at forsørge et barn," skriver Karen Jespersen i lovforslaget.

Loven skal træde i kraft fra årsskiftet.

I foreningen Adoption og Samfund er man imidlertid modstander af lovforslaget.

"Det er barnet, der straffes," siger formand Michael Paaske ifølge dr.dk.

[email protected]

Kilde: