Lokaludvalg siger nej til at lade autonome afløse kultur i Nordvest

Lokaludvalget for Bispebjerg har endnu ikke behandlet et forslag fra Socialdemokraterne, SF og de Radikale om at placere et autonomhus i kulturhuse...

Slettet Bruger,

02/04/2008

Lokaludvalget for Bispebjerg har endnu ikke behandlet et forslag fra Socialdemokraterne, SF og de Radikale om at placere et autonomhus i kulturhuset på Dortheavej, men formanden og næstformanden for udvalget har udsendt en pressemeddelelse, hvor de skriver, at de forventer en tommelfinger nedad for idéen. De selv har gjort deres stilling op.

"Det er vores forventning, at både lokaludvalget og resten af bydelens borgere vil være meget kritiske overfor den konkret foreslåede løsning, i det der i forslaget helt savnes perspektiver til gavn for bydelen," skriver formand Alex Heick og næstformand Jørgen Rose.

Problemet er, at det eksisterende kulturhus nu skal spredes for alle vinde, påpeger de:

"Ungdomshuset foreslås placeret svarende til Kulturhusets anneks. Samtidigt forudses der dog indgået en aftale som medfører, at halvdelen af kulturhusets hovedbygning - herunder teatersal - helt skal overgå til ungdomshusformål. Dette forudses kompenseret ved anvendelse af andre bygninger spredt i bydelen.

Det forekommer meget svært at se, hvordan Bispebjerg Lokaludvalg på nogen måde vil kunne anbefale en sådan løsning, som i realiteten vil amputere et velfungerende kulturhus.

Bispebjerg Lokaludvalg er principielt altid interesseret i at bidrage til løsninger, som er til det bedste for bydelen. Dette forslag opfylder dog ikke dette ønsker. Det løser måske et problem for ungdomshusbevægelsen, men skaber andre, og kan højst bruges som en meget midlertidig overgangsløsning.

Vi kan dog ikke forestille os, at kommunen, fonden og ungdomshusbevægelsen kan medvirke til en løsning som betyder, at Bispebjerg Kulturhus bliver amputeret. En halvering af kulturhusets hovedbygning vil reelt betyde en lukning af et kulturhus, som i dag benyttes flittigt af borgerne i bydelen," skriver de.

De autonome og politikerne er blevet enige om, at huset skal have samme størrelse som Jagtvej 69, som de autonome blev smidt ud af efter at have misligeholdt huset igennem mange år. De autonome mener, at huset var på 1.800 kvadratmeter, kommunen at det var på 1.500 kvadratmeter. Under alle omstændiger er annekset ved kulturhuset i Nordvest kun på 600 kvadratmeter - resten af pladsen til de autonome skal komme fra kulturhusets hovedhus. Sandsynligvis den tredjedel som indeholder en teatersal og to etager over den, skriver politiken.dk.

[email protected]

Kilde: