Ligeværdig sex mellem kønnene

Af Morten KnudsenDet gjorde et stort indtryk på mig at høre P1's radiodebat (den 28

Slettet Bruger,

17/04/2008

Af Morten Knudsen

Det gjorde et stort indtryk på mig at høre P1's radiodebat (den 28. februar) mellem souschef i KFUK/Reden Anette Rix og den prostituerede Sus. I denne debat hævdede Anette Rix, at hun bestemt går ind for fri seksuel udfoldelse, så længe forholdet er præget af ligeværd.

Jeg har fundet det interessant at fortsætte tankegangen vedrørende kun at tillade seksuelle forhold, såfremt disse er præget af ligeværd, og jeg har i denne anledning udarbejdet et lille oplæg, som jeg hermed giver KFUK/Reden samt andre feministiske organisationer lov til frit at anvende i forbindelse med deres kamp for seksuel ligestilling mellem kønnene:

LIGESTILLING GENNEM DEN SEKSUELLE RELATION
Ligestillingen flytter sig ikke ud af stedet i Danmark, og det er stadig mændene, der sidder på magten i langt de fleste af livets forhold. Et af de største krisetegn kan ses ved, at den unge generation ikke gider kampen for ligestilling og ikke engang opfatter den store ulighed som et problem - mange unge taler sågar om familiens ret til selv at fordele roller og arbejdsbyrder.

Denne udvikling skal vendes, og kampen skal føres på alle fronter herunder den seksuelle front - en front der i mange henseender har været uretmæssigt negligeret i kampen for lighed mellem kønnene.

Vi ønsker at tage hul på det tabu, som seksuel ligestilling er. Nogle vil måske hævde, at man kommer lovligt tæt på, men floskler som "privatlivets fred" og "personlig frihed" må vige i den vigtige kamp for at skabe lighed mellem kønnene - resultaterne kommer tilsyneladende ikke af sig selv!

GENERELT OM LIGESTILLING I PARFORHOLDET
Et ligeværdigt sexliv fordrer lighed i de øvrige dele af parforholdet. Ligeværdig sex kan ikke dyrkes i et forhold, hvor den ene part er overbebyrdet med huslige pligter, eller hvor balancen på anden måde er skæv. Vi vil derfor arbejde for fuldstændig og maksimal ligestilling i alle livets forhold. Da dette oplæg retter sig eksplicit mod den seksuelle ligestilling, afgrænser vi os her fra det ellers nok så vigtige emne om generel ligestilling i parforholdet.

FORBUD MOD PROSTITUTION OG KØBESEX
Købesex og prostitution er det ypperste eksempel på ulighed i det seksuelle forhold mellem mand og kvinde. Prostitution medfører kriminalitet, ødelagte/nedbrudte kvinder og menneskehandel, men også de mandlige købere må anses som ofre. Prostitution som fænomen fører desuden til et forkvaklet kvindesyn samt syn på sex, hvor kvinder/sex bliver set som en vare, der kan handles.

Myten om den lykkelige luder samt enkelte prostitueredes påstande om, at de selv har valgt deres erhverv, kan ikke retfærdiggøre prostitutionens mange negative sider.

FORBUD MOD ARRANGEREDE/BESTILTE/KØBTE ÆGTESKABER
Bestilte ægteskaber, hvor gamle danske mænd bestiller/køber en kone i Thailand, er ulige, og disse forhold kan i yderste konsekvens opfattes som skjult prostitution. Myndighederne skal vurdere, om ægteskabet grunder i ægte kærlighed, og særlig statslig godkendelse skal indhentes, hvis man ønsker at gifte sig med en person fra et fattigt land.

FORBUD MOD FORHOLD PÅ TVÆRS AF INDKOMSTSKEL
Forhold på tværs af for store indkomstskel vil per definition være ulige, og denne ulighed vil uden tvivl spejle sig i sexlivet. Man skal fra samfundets side hjælpe kvinder til ikke at indgå som den svage part i ulige forhold, når de mod bedre vidende tiltrækkes af mænd med penge og magt.

For effektivt at beskytte den svage part og dæmme op for ulige forhold, bør der sættes grænser for, hvor økonomisk ulige parterne i et forhold må være.

Modstandere af vores initiativ kan her påpege, at forhold på tværs af indkomstskel netop er en indkomstmæssig udlignende faktor - her kan vores modsvar være krav om fælleseje samt naturligvis kompensation ved højere beskatning af de velhavende.

REGULERING AF ALDERSFORSKELLE I FORHOLD
Forhold mellem ældre ofte velhavende/magtfulde mænd og yngre kvinder er et udtryk for ulighed og anløben moral, og mangel på ligeværd vil sandsynligvis i længden ligefrem definere forholdet. En grænse for aldersforskel på f.eks. 5 år skal indføres.

FORBUD MOD KOMMERCIALISERING AF SEX
Kommercialisering af sex herunder anvendelse af afklædte kvinder i reklamer er i høj grad et udtryk for mangel på ligeværd, og kommercialiseringen af kvindens krop skal derfor begrænses væsentligt ved forbud og bøder (der kan mærkes).

FORBUD MOD PORNO
Porno i alle former skal forbydes, da porno er et udtryk for objektliggørelse af kvinder og hermed endnu en understregning af uligheden mellem mænd og kvinder. En statslig kommission skal angive de præcise retningslinier mellem erotisk kunst og porno.

REGULERING AF NEDVÆRDIGENDE OG UDFORDRENDE PÅKLÆDNING
Påklædning, der udelukkende har til formål at udstille kvinden som sexobjekt, skal reguleres/forbydes. En statslig ekspertkommission skal nedsættes til at komme med vejledende mål for blandt andet minimumsdækning og gennemsigtighedsgrad af undertøj, øvre grænse for højhælede sko samt dækningsgrad af kvinders brystparti.

FORBUD MOD BESTEMTE KOSMETISKE OPERATIONER
Større/kunstige bryster, fyldige læber, permanent hårfjerning m.m. er et udtryk for pornoficeringen af kvindens krop og hermed en understregning af uligheden i forholdet mellem mænd og kvinder. Fedtsugning skal være tilladt, hvis indgreb vurderes at have et sundhedsmæssigt sigte.

FORBUD MOD INTIMBARBERING
Fjernelse af kvindelig kønsbehåring kan ud over de pædofile undertoner betragtes som en barnliggørelse og umyndiggørelse af kvinden herunder en pornoficering af kvindes krop/køn.

FORBUD MOD UTROSKAB OG ÅBNE FORHOLD
Ved åbne forhold og især ved utroskab kan eller vil der stå en enlig og svag (og hermed ulig) part tilbage. Utroskab og åbne forhold skal derfor forbydes.

FORBUD MOD SWINGER- OG GRUPPESEX
De binære relationer vokser matematisk set med kvadratet af antallet af involverede. Et forhold mellem to har én relation, et forhold mellem 3 har 3 binære relationer, et forhold mellem 4 har 6 mulige relationer osv. Da ligeværdigheden i et større kompleks af relationer ikke umiddelbart kan sikres, vil det være mest hensigtsmæssigt at forbyde seksuelle forhold med mere end to involverede.

FORBUD MOD SADOMASOCHISME
Sadomasochistiske forhold er per definition ulige, og sådanne forhold skal derfor forbydes. Dispensation skal måske kunne opnås, hvis der - under statsligt tilsyn - ligeligt og planmæssigt byttes rundt på roller.

REGULERING AF ENGANGSFORHOLD
En glad aften må ikke udvikle sig til sex, hvor denne har karakter af (tilbage)betaling. Den ene part må højest have betalt for 60 % af udgifterne, da det ellers vil have karakter af sex for penge, hvilket ikke er lige.

LIGELIG FORDELING AF ORGASME/TILFREDSSTILLELSE
Ingen seksuel akt må efterlade den ene part utilfredsstillet, og optimalt skal mand og kvinde mellem start og slut af det seksuelle forløb opnå det samme antal orgasmer. Dette område kan (blandt andet af fysiologiske grunde) være en smule svært at regulere fra gang til gang, men en statslig orgasmekonto kan overvejes til sikring af, at begge parter i det lange løb opnår lige tilfredsstillelse.

FORBUD MOD SEX VED PÅVIRKNING AF ALKOHOL OG STOFFER
Sex ved påvirkning af alkohol eller stoffer kan ikke anses som lige. Risikoen for manipulation samt uovervejede handlinger med risiko for ulighed er til stede, og et forbud vil sikre mod den mangel på ligeværd, der kan forekomme i disse situationer.

LIGELIG FORDELING AF INTIM OMSORGSTID
I mange sunde og ligeværdige forhold starter sex med gensidig og kærlig omsorg parterne imellem, der langsomt og naturligt udvikler sig i intim og lige retning. Denne omsorg kan f.eks. være massage eller andre måder, hvor den ene part giver den anden part nydelse. Målinger og undersøgelser har vist, at der netop i forbindelse med denne form for omsorg ofte er en stor ulighed i de enkelte forhold, hvor den ene part oftest er nyderen, mens den anden part står tilbage som yderen. Også her skal en regulering være med til at sikre, at ligheden ikke går tabt.

PÅKRÆVET TILLADELSE TIL ORALSEX
Nogle kvinder kan lide oralsex, mens andre kvinder finder denne praksis ulækker, forkastelig og nedværdigende. Især i ulige forhold vil den svage (kvindelige) part hævde, at hun godt kan lide denne samt andre former for sex, som hun måske helst var fri for.

For at beskytte disse svage kvinder, skal oralsex og andre former for potentielt nedværdigende sex kun være tilladt, såfremt en statslig godkendt psykolog har vurderet, at kvinden ikke finder disse praksisser nedværdigende og ulige. Kvinder (og i princippet også mænd) skal til enhver tid kunne kræve at få en ny vurdering, ligesom tilladelse kan fratages af det halvårlige statslige tilsyn, hvis parforholdet vurderes at være usundt eller uligeværdigt.

SYNKRON AFKLÆDNING FORETRÆKKES
Mange elskende finder glæde i at se deres partner klæde sig af, men ofte er der også i dette forhold stor ulighed, der kan tage karakter af, at kvinden ligefrem føler sig tvunget til at ydmyge sig selv ved at strippe for manden.

Synkron afklædning er at foretrække, men man skal naturligvis også kunne vise sig frem, og elskende skal kunne nyde synet af hinanden. Men som på de andre punkter, bør der også her være lighed.

FORBUD MED SEX I KVINDEUNDERTRYKKENDE OG NEDVÆRDIGENDE STILLINGER
Selve den seksuelle akt dyrkes i mange forhold i stillinger, der kan opfattes som undertrykkende og nedværdigende for kvinden. Det er her vigtigt med detaljerede og præcise retningslinier, så især unge debuterende mennesker får nogle faste, ligeværdige og sunde rammer, hvori de kan udvikle deres seksuelle forhold.

Sex bagfra bør som praksis kun være tilladt i følgende situationer:
  • Sent i kvindens graviditet (hvis autoriseret myndighed/tilsyn har vurderet at kvinden godt vil have sex i denne periode).
  • Bagfra liggende eller stående da disse stillinger bringer mand og kvinde på lige niveau med hinanden.
  • Når kvinden hviler på strakte arme og har hovedet hævet således at stilling ikke har karakter af underkastelse.
  • I meget korte tidsrum.
FORBUD MOD KVINDELIG ANALSEX
Analsex kan gøre ondt og skal betragtes som vold mod kvinder, og forhold, hvor kvinden accepterer denne nedværdigende form for sex, kan ikke på nogen måde antages at være lige. Analsex skal under ingen omstændigheder være tilladt, og forhold, hvor denne praksis gentagne gange forekommer, skal hurtigt og konsekvent opløses af staten.

HOMOSEKSUELLE FORHOLD ER OK - HVIS DE ER LIGE
Vi går ind for frisindet, og vi har naturligvis ikke problemer med seksuelle forhold mellem personer af samme køn - så længe disse forhold er præget af ligeværd.

Morten Knudsen er IT-udvikler og medlem af Liberalisterne

Kilde: