Leder: Ytringsfriheden og islam

Geert Wilders er til fare for landets sikkerhed, påstår den britiske regering, og derfor må han ikke komme ind i Storbritannien

Slettet Bruger,

12/02/2009

Geert Wilders er til fare for landets sikkerhed, påstår den britiske regering, og derfor må han ikke komme ind i Storbritannien. Men det er ikke alene en helt usand påstand - det er også en dybt bekymrende eftergivenhed, som briterne her udviser. For det er jo ikke Geert Wilders, der udgør nogen sikkerhedsrisiko. Det er de muslimske ekstremister, som ikke kan acceptere hans tilstedeværelse i Storbritannien, og som truer med vold og ballade, der er de farlige. Geert Wilders, derimod, har man ingen som helst grund til at forvente voldelig opførsel fra.

Ekstremisterne får med den britiske regerings adfærd nu bekræftet, at det nytter at opføre sig utilregneligt og truende. Det kan faktisk lykkes med den slags midler at formene en EU-borger adgang til et andet EU-land, selvom han ikke har gjort andet end på skrift og i tale at kritisere en religion, som ingen i disse år kan benægte har tilhængere, der med religionen som begrundelse begår forfærdelige handlinger.

Desværre er det ikke kun ekstreme muslimer, der har problemer med at anerkende Geert Wilderes og andres ret til at kritisere islam. En meningsmåling, som tænketanken CEPOS nu har offentliggjort, viser, at det blandt danske muslimer er en udbredt holdning, at "lovgivningen bør forbyde bøger og film, der angriber religion". Det mener halvdelen af alle muslimske indvandrere og også halvdelen af deres efterkommere. Til gengæld kan vi dog glæde os over, at tre ud af fire erklærer sig uenige i, at den danske lovgivning i højere grad bør afspejle Sharia-lovgivningen.

Den danske regering bør reagere på to måder på den britiske Wilders-sag og på de danske muslimers manglende forståelse for, at religionsfrihed også indebærer ret til religionskritik. For det første må regeringen kontakte den britiske regering og gøre det klart, at det er uacceptabelt, at Storbritannien er lukket land for en mand, der ikke har gjort andet end at benytte sig af sin ytringsfrihed. For det andet bør regeringen se at få blasfemiparagraffen i dansk lovgivning afskaffet.

Man kan nemlig til fordel for de muslimer, der ikke vil respektere retten til at kritisere religioner, sige, at de kan have fået den opfattelse ved at høre om, hvad der faktisk står i dansk lov: "§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder," står der jo.

Fjern den paragraf - så er der ingen undskyldning længere.

Kilde: