Leder: Velfærdsvalg

Slettet Bruger,

25/10/2007

I de næste 19 dages valgkamp vil danskerne blive udsat for overbud på overbud fra deres politikere. Der vil ikke være grænser for, hvor mange penge de vil dele ud for at gøre gode gerninger i samfundet. Den tanke, at de kan gøre godt, ved at bruge færre penge og til gengæld lade danskerne beholde flere af deres egne midler, vil ikke få nogen fremtrædende - om nogen - plads i debatten. De partier, som man traditionelt har haft tiltro til, vil ikke foreslå den løsning, for Venstre har i længere tid ikke ønsket at kæmpe kampen, og de Konservative har valgt at tilslutte sig Venstres linje. Ny Alliance tilbyder sig som det eneste parti med et beskedent forslag om at spare lidt på efterlønnen ved at gøre efterlønsbidraget indkomstafhængig, men partiet vil i det store hele finansiere sin skattereform ved simpelthen bare at opkræve skatterne et andet sted.

Herfra disse sider vil vi citere den gamle radikale Viggo Hørup, som har udtrykt en passende kommentar til den politik: "Vi vil ikke have Skat, heller ikke god Skat, ikke engang fortrinlig Skat; det er mindre Skat, vi vil have, forstaar I, mindre Skat." Hvis flere mennesker ville sige disse ord højt og tydeligt i stedet for at dukke sig og tro på al sniksnakken om, at al velfærd kommer fra et større forbrug af penge i den offentlige sektor, så kunne man nå langt. Indtil da må vi finde os i, at politikerne også i denne valgkamp er opsatte på at gøre en anden gammel og afdød mands ord til virkelighed: "Staten er en mægler i plyndring, og ethvert valg er en slags forhåndsauktion på stjålne varer." Sagt af amerikaneren H.L. Mencken.

Således kommer det i stand, at politikerne nu går til valg på, at tilbyde de opkrævede skatter til de grupper, som sidder på de afgørende stemmer. I Venstre har man i flere år udnævnt arketypen for disse mennesker til at være en offentligt ansat kvinde. Det er hende som afgør valget, lyder analysen, og det er derfor hende, der har mest at byde ind med i den af Mencken beskrevne auktion. Hælder hun til Socialdemokraterne, så tipper flertallet til fordel for Helle Thorning-Schmidt, beslutter hun sig for at stemme borgerligt, så er der en ny statsministerperiode til Anders Fogh Rasmussen. Derfor vil hovedparten af de gaver, som i de kommende uger vil blive udbudt fra begge politiske fløje til gengæld for en stemme, være taget fra denne offentligt ansatte kvindes ønskeliste.

Føler du dig forbigået? Føler du dig marginaliseret i den demokratiske proces? Det er du også. Velkommen til folketingsvalg 2007!

Lyder det uhyggeligt? Fortvivl ikke! I morgen vil vi på denne plads fortælle, hvorfor der trods det nuværende politiske klima er al mulig grund til at se lyst på fremtiden. Ikke den fremtid, der tegner sig lige efter valget, men den der rækker lidt længere frem.

Kilde: