Leder: Udmeldelsesret

Slettet Bruger,

26/12/2007

Hvis et flertal af skåningerne vil tilbage til Danmark, så skal de have lov at stemme sig til det, og det samme gælder sydslesvigerne. Det mener Dansk Folkepartis Søren Krarup, og det har han helt ret i. "Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil," skrev Grundtvig tilbage i 1848, og en af hans ideologiske efterkommere, undervisningsminister Bertel Haarder, har bidraget med yderligere tanker i den retning: "Bliv os fra livet med jeres obligatoriske folkelige fællesskaber. De er ikke fællesskaber, men fangelejre, hvis man ikke er tilstede i gensidig frihed," skrev han i 1990.

Spørgsmålet er alene, hvorfor man skulle stoppe med Skåne og Sydslesvig? Hvorfor ikke give danske landsdele, kommuner f.eks., lov til selv at bestemme, om de vil være underlagt den danske stat? Ikke fordi de nødvendigvis skulle melde sig ind i en anden nation, men måske fordi de bare gerne vil have lov at passe sig selv. "Nej, det kan man virkelig ikke tillade. Det ville jo føre til en opløsning af den danske nationalstat," vil nogen indvende. Men svaret er nej, det ville det ikke - kun hvis nationalstaten ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Vi danskere føler stor samhørighed med hinanden. En sønderjyde opfatter også København som sin hovedstad. En københavner oplever et kulturelt fællesskab med en bornholmer. Og en bornholmer taler - med nuancer! - samme sprog som en nordjyde. Danskerne er en stamme, og vi melder os ikke ud af det fælles styre for sjov skyld. Men til tider kunne det nu være rart nok at kunne true med det, så man lokalt kunne undgå de værste overgreb fra Christiansborg.

Tak nu f.eks. den kommunale udligning, som på så uretfærdig vis frarøver borgerne i dygtigt ledede kommuner enorme summer for at dele dem ud til kommuner, som ikke har styr på særligt meget. Ordningen er åbenlyst tåbelig, fordi den ikke ansporer til ansvarlighed i kommunerne, men til kortsigtethed og tankeløs ledelse. Derfor har vi da også tidligere på denne plads talt for udligningsordningens afskaffelse. Men hvad er der at gøre ved det? Når politikerne på Christiansborg har besluttet sig for at udplyndre bestemte kommuner ydeligere for at sikre "velfærdssamfundets sammenhængskraft" - eller hvilke sluddervorne udtryk de nu har fundet på - så kan disse kommuner intet stille op mod det. Tænk, hvis de kunne sige, "nej tak, hvis I gør det så melder vi os ud!" Det ville have effekt.

En udmeldelsesret kunne tjene som en håndgribelig mindretalsbeskyttelse, når flertallet i det hele taget går for langt. Det kunne også fungere, når statsmagten forsøger at tvinge en kommune som Gentofte til at bygge socialt boligbyggeri. Eller når Miljøministeriet imod lokalbefolkningens vilje vil gøre den sønderjyske marsk til fredet naturpark.

Mindretalsbeskyttelsen i Grundloven er faktisk ikke særligt effektiv. Men en udmeldelsesret ville være det.

Kilde: