Leder: Symbolsk ekstraskat

I går lod unavngivne kilder i Socialdemokraterne det sive ud, at partiet vil pålægge de rigeste danskere en ekstra topskat kombineret med en formue...

Slettet Bruger,

19/03/2009

I går lod unavngivne kilder i Socialdemokraterne det sive ud, at partiet vil pålægge de rigeste danskere en ekstra topskat kombineret med en formueskat. Forslaget vil ifølge Socialdemokraterne ikke betyde, at man skal erstatte statskassen med en større model, men skal i stedet blot fungere som en symbolskat. Hvad det symbolske i ekstraskatten reelt er, blev dog ikke afsløret. Men man har vel lov til at gætte, så her kommer to opfindsomme bud:
  1. Det er et velkendt politisk faktum, at hvis man hæver omkostningerne ved en bestemt opførsel, vil det blive relativt mere uattraktivt at gøre dette. Det er ræsonnementet bag afgifter på cigaretter, forurening og usund mad. Det er simpelthen politikernes tryllestav mod uønsket adfærd.
    Hvis man fortolker Socialdemokraternes forslag på denne måde, er målet tydeligvis, at rige mennesker og opsparing skal bekæmpes. Hvis man tjener tilpas mere end gennemsnittet eller venter med at forbruge sin allerede beskattede indtægt, skal man altså straffes.
    Hvis dette er målsætningen med symbolskatten kan den kritiseres for ikke at være tilstrækkelig gennemslagskraftig. Der findes nemlig bedre metoder at bekæmpe rigdom og opsparing på, hvis man virkelig ønsker dette. Hvorfor ikke bare gøre det direkte ulovligt at arbejde hårdt og tjene mange penge eller være sparsommelig og udskyde sit forbrug? Så er alle de ufattelig mange utjente penge, som hænger på træerne, jo lige til at hapse for alle os som ikke er særlig rige...

  2. En voldsom progressiv beskatning (med en dertilhørende massiv offentlig omfordeling) har den naturlige effekt, at den økonomiske lighed forøges. Dette betragtes som en ubetinget positiv ting i den socialdemokratiske samfundsforståelse, derfor er det nærliggende at fortolke forslaget som et symbolsk bevis på, at Socialdemokraterne virkelig tilstræber lighed.
    Umiddelbart kan det forekomme besynderligt at ønske mere lighed i et land som i forvejen er verdens mest lige, men lad nu det ligge: Når man er afhængig af noget vil man jo være tilbøjelig til at ønske usunde mængder af hvad man er afhængig af.
    Hvad værre er, fejler forslaget nemlig igen på grund af manglende ambitioner. Det ville være langt mere effektivt at tage alle pengene fra de folk som tjener mere end kontanthjælpsmodtageren, pakke pengene i store affaldssække, smide sækkene i ind landets biler og så rulle bilerne ud i Tuborg Havn. På den måde vil vi jo alle blive lige (fattige)...
Det er selvfølgelig sandsynligt, at ingen af ovenstående motivfortolkninger helt rammer plet. Alligevel kan man med en vis ret påstå, at de alle er lige så indsigtsfulde og fornuftige som det Socialdemokraterne oprindeligt havde i tankerne, da de fik den tossede idé med en symbolsk ekstraskat i verdens mest beskattede land.

Kilde: