Leder: Standpunktsbog for Løkke

Måske bliver vi nødt til at vænne os til tanken om, at Anders Fogh Rasmussen smutter til Bruxelles for at være præsident

Slettet Bruger,

25/04/2008

Måske bliver vi nødt til at vænne os til tanken om, at Anders Fogh Rasmussen smutter til Bruxelles for at være præsident. Det er nu ikke så svært. Bortset fra i sit første år har Fogh reelt ikke udrettet noget særligt til gavn for borgerlig-liberale vælgere.

Det bliver sværere at vænne sig til hans afløser, Lars Løkke Rasmussen. Lad os prøve at opliste hans positive og negative bedrifter som minister siden 2001. Først det positive:
  • Han har indført ventelistegaranti i sundhedsvæsenet med ret til at komme på privathospital ved mere end en måneds ventetid.
  • Han har været en kompetent administrator og forligsmand i sine ministerier, en habil politisk håndværker.
Så det negative:
  • Han har gennemført en udligningsreform, så der nu omfordeles endnu mere end tidligere fra dygtigt ledede kommuner til dårligt ledede kommuner.
  • Han har gennemført en strukturreform, som har skåret antallet af kommuner ned fra 275 til 98, hvilket har gjort mulighederne for at eksperimentere med forskellige politiske prioriteter i forskellige dele af landet mindre, samt gjort det lidt sværere for borgerne at stemme med fødderne ved at skifte bopælskommune.
  • Han har gennemført en rygelov, som forbyder rygning på privat ejendom, selvom ejeren ikke har noget imod det.
  • Han har forsøgt at forpurre eller i det mindste ikke forhindret sine embedmænd i at forsinke opstillingen af partiet Liberalisterne i en periode, hvor der var stor utilfredshed med Venstres midterkurs.
  • Han har på den private front vist sig som en mand med hang til skattefinansieret alkohol - ingen værtshusregning er tilsyneladende for lille til, at Løkke vil sende den videre til sit ministerium.
  • Han har generelt skabt sig et dårligt forhold til journalisterne på Christiansborg, fordi han har optrådt arrogant, nærtagende og intimiderende overfor alle, der har stillet vedholdende og kritiske spørgsmål til hans embedførelse. Magtfuldkommenhed falder ham let.
Med andre ord: Lars Løkke Ramussens positive bedrifter og egenskaber fylder ikke meget, men det gør de negative. Spørgsmålet til Venstres medlemmer må lyde: Kan I ikke gøre det lidt bedre, når Anders Fogh Rasmussens afløser skal vælges?

Kilde: