Leder: Slaveri anno 2008

Der findes ikke et eneste holdbart argument for værnepligten og således heller ikke et argument for at udvide den til at omfatte mindst dobbelt så ...

Slettet Bruger,

22/03/2008

Der findes ikke et eneste holdbart argument for værnepligten og således heller ikke et argument for at udvide den til at omfatte mindst dobbelt så mange, sådan som Dansk Folkeparti vil. Ikke ét!

Lad os vise det ved at gennemgå tre af de mest benyttede argumenter:

1. Det er vigtigt med en bredt funderet folkelig opbakning til forsvaret. Derfor må soldaterne kunne rekrutteres bredt i befolkningen, så man alle steder lærer at sætte pris på forsvaret.

Der er mange institutioner, som det er vigtigt med bred folkelig opbakning til. Domstolene og politiet f.eks., men vi tvangsindkalder ikke af den grund danskerne til at arbejde som betjente eller domsmænd, og tanken om at gøre det forekommer forhåbentlig de fleste absurd. Man kan ikke skalte og valte med menneskers frihed, fordi man gerne vil gøre pr-arbejde for en offentlig institution, hvor vigtig den end måtte forekomme. Forsvaret skal beskytte vores frihed, ikke bruges som argument for at knægte den.

2. Uden værnepligt vil der være social slagside i forsvaret lige som i andre lande med professionelle hære. For mange soldater vil komme fra de nedre sociale lag.

Ja, sådan er det jo, hvis man ikke vil betale en løn, der er høj nok til at tiltrække dem, som har andre spændende karrieremuligheder i horisonten. Landets politifolk kommer jo heller ikke fra rigmands- eller akademikerhjem, men er det et problem? Næh, det synes ikke sådan i politiet i hvert fald. Hvorfor skulle det så være det i forsvaret?

3. En professionel hær er dyrere end en hær af værnepligtige.

Ja, sandsynligvis. En hvilken som helst institution i den offentlige sektor ville formentlig kunne drives billigere, hvis man kunne gøre brug af slavearbejde, fremfor frivilligt ansatte, som man skal lokke til med en løn, der kan man matche niveauet i det øvrige samfund. Bør vi så omdanne hele Danmark til en kasernestat, hvor vi hver især må give halvdelen af vores liv på skift til plejehjemmene, hospitalerne, børnehaverne, skolerne, skattemyndighederne, bro- og vejbygning, affaldsopsamling, nedvaskning af grafitti o.s.v.? Selvfølgelig ikke.

Der er intet som helst hold i de tre mest benyttede argumenter for værnepligt. Værnepligt er og bliver et overgreb på raske, unge mænds frihed, og den reelle grund til, at vi stadig har værnepligten er helt sammenfaldende med det tredje argument fra listen: At det er billigere at tvinge dem i trøjen end at betale dem for at gøre det af egen vilje. Det har alle dage været argumentet for slaveri. Men er vi ikke kommet videre her i år 2008?

Kilde: